Sekretar OV Ilijaš Ilda Kahriman: Općina Ilijaš prva u KS uspostavila “Građanski sat sa vijećnicima”

Općinsko vijeće Ilijaš prvo je vijeće u Kantonu Sarajevo koje je donijelo Odluku kojom se uspostavlja “Građanski sat sa vijećnicima”. Ovu Odluku OV Ilijaš donijelo je na 21. sjednici održanoj 28. oktobra 2022. godine. O ovoj temi govorili smo sa sekretarom OV Ilijaš Ildom Kahriman s ciljem da pobliže objasnimo građanima Odluku, te na koji način mogu priložiti Zahtjev za “Građanski sat sa vijećnicima”. Cilj Građanskog sata je da se građani općine Ilijaš uključe u rješavanje problematike.

“Kroz ovu Odluku željeli smo osigurati prednost Općinske uprave i Općinskog vijeća na aktivnosti učešća u konstruktivnom dijalogu sa građanima, obavezati se na kontinuiran rad vijeća u cilju kreiranja i uvođenja unapređenja sistema lokalne uprave koji će biti u najboljem interesu za građane općine Ilijaš. Zadovoljan građanin naš je prioritet”, kazala je Ilda Kahriman.

Odluka o uspostavljanju “Građanskog sata sa vijećnicima” se uspostavlja s mehanizmom komunikacije vijećnika OV Ilijaš s građanima kroz koji građani neposredno komuniciraju s vijećnicima o pitanjima, inicijativama i problematici u zajednici, a vijećnici s druge strane informišu građane o aktivnostima i planovima OV Ilijaš.

Građanski sat održava se svakog radnog petka ukoliko ima prijavljenih građana u periodu 14 – 16 sati uz mogućnost da vijećnik i građanin dogovore i neki drugi termin koji njima odgovara. Građanski sat se neće održati u slučaju da je u navedenom terminu zakazano održavanje sjednice Kolegija ili Općinskog vijeća Ilijaš, o čemu će građani imati blagovremenu informaciju.

Građani svoja pitanja, inicijative i primjedbe podnose putem propisanog Zahtjeva koji se može preuzeti na info pultu Općine Ilijaš, a isti se može preuzeti i sa oficijelne web stranice Općine Ilijaš. Kada se Zahtjev popuni, predaje se na pisarnicu Općine Ilijaš ili lično sekeretaru OV Ilijaš Ildi Kahriman putem e – mail adrese: ov@ilijas.ba najkasnije tri dana prije održavanja “Građanskog sata sa vijećnicima” o čemu će sekretar OV obavještavati predsjedavajuću OV Ilijaš.

“Građani u svom Zahtjevu pored teme moraju naznačiti ime i prezime jednog ili više  vijećnika s kojima žele razgovarati. Ukoliko građanin u Zahtjevu propusti ili ne naznači ime jednog ili više vijećnika, onda će Kolegij OV Ilijaš odrediti vijećnika/e za taj Građanski sat. Vijećnik ima obavezu da sasluša stranku na tom Građanskom satu, o tome lično sačini Zapisnik koji sadrži podatke koji se odnose na datum, mjesto i vrijeme održavanja Građanskog sata, imena prisutnih, Dnevni red i zaključke sa smjernicama za rješavanje navedenog problema. Zapisnik treba da bude potpisan, kako od strane vijećnika, tako i od strane građana. Zapisnik se obavezno dostavlja meni kao sekretaru, nakon čega isti prosljeđujem predsjedavajućoj OV Ilijaš, a po potrebi i općinskom načelniku Akifu Fazliću na mišljenje” istakla je Ilda Kahriman.

Vijećnici koji su održali sastanak s građanima, zajedno s predsjedavajućom OV analiziraju materijale sa održanih sastanaka. Prijedlog građana predsjedavajuća dostavlja Kolegiju OV Ilijaš radi procjene i eventualnog uvrštavanja u Dnevni red za sjednicu OV Ilijaš. Građani će biti informisani o povratnim informacijama i poduzetim aktivnostima koje su bile rezultat Građanskog sata.

Ova Odluka je na snazi od ponedjeljka, 14. novembra 2022. godine.

 

Prethodni članakNa današnji dan održani prvi višestranački izbori u BiH
Naredni članakUplaćena sredstva za subvencioniranje grijanja u KS za 1.026 korisnika ovog prava