BIHVIJESTI

Školski ormarići za 450 učenika

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS-a nabavilo je 450 novih školskih ormarića za učenike osnovnih škola. Ormarići će biti dostavljeni u škole koje nisu dobile dovoljan broj ormarića u prošloj godini, a radi se o 57 osnovnih škola. Kako nam je kazala Azemina Njuhović, pomoćnica ministra u Sektoru za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracije, sa ovom nabavkom bi trebali svi učenici od prvog do četvrtog razreda imati svoje ormariće u koje će moći odlagati opremu za tjelesni i zdravstveni odgoj, pribor za likovnu i tehničku kulturu i druge stvari koje su potrebne za praćenje određenih nastavnih predmeta.
– Nabavka ormarića je jedan u nizu projekata koje realizuje resorno ministarstvo, a cilj je da se učenici osnovnih škola rasterete težine đačkih torbi. Preteške đačke torbe su dugogodišnji problem na koji su upućivali Ministarstvo zdravstva KS-a i Vijeće roditelja te je nabavka ormarića početak rješavanja tog problema, kao u školama Evropske unije, gdje svaki učenik ima svoj metalni ormarić u kojem ostavlja stvari i opremu koja mu nije potrebna svaki dan, kazala je Njuhović. Dodala je da je Ministarstvo do sada nabavilo 16.450 ormarića za najmlađe učenike u školama.

Izvor: Vlada KS

Povezane objave

Back to top button