Skupština Kantona Sarajevo usvojila zakone o ministarstvima i socijalnoj zaštiti

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo (KS) usvojili su na današnjoj sjednici Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave KS, čime je u konačnici ispoštovana Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, a odnosila se na poštivanja Poslovnika Skupštine KS u proceduri donošenja ovog zakona. 

Po skraćenom postupku je usvojen i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, zbog njegovog usklađivanja sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH koji je stupio na snagu u julu ove godine.

Usvajanju Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo prethodila je incijativa premijera Kantona Sarajevo, kojom je predloženo povećanje plaća rukovodiocima samostalnih kantonalnih upravnih organizacije, uz novi propisani koeficijent u iznosu od 8,80.

Povećanje koeficijenta spomenutim rukovodiocima obrazloženo je time da su samostalne upravne organizacije osnovane za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji zahtijevaju posebnu organizovanost i samostalnost u radu i da, uprkos tome, za rukovodioce samostalnih upravnih organizacija nije zakonom regulirano uvećanje plaće po osnovu posebnih uslova rada, iako je upravo to osnov uvećanja plaća rukovodiocima kantonalnih uprava u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti KS, kao i Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Prethodni članakPoslodavci mogu isplatiti jednokratnu pomoć zaposlenicima u ratama
Naredni članakCIK BIH – SDA i SNSD imaju najviše glasova za PSBiH