Skupština Kantona Sarajevo usvojila je, sinoć sat vremena iza ponoći, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta KS za 2020. godinu, koji iznosi 1.114.597.584 KM. Nekoliko minuta kasnije, bez rasprave je usvojen i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju budžeta za ovu godinu. 

Za oba prijedloga glasalo je 18 zastupnika, protiv je bilo 15, a jedan suzdržan.

Budući da je Vlada donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće te zbog nastanka novih obaveza za budžet, pojava pandemije koronavirusa povećala je rashode i uzrokovala promjenu privrednih kretanja, što je rezultiralo smanjenjem prihoda.

Izuzetno je velik pad tri najveće grupe prihoda koje ubire Kanton Sarajevo u odnosu na prošlu godinu, a to su prihodi od poreza na dobit pojedinca i preduzeća koji je opao za 11.485.976 KM, prihodi od indirektnih poreza koji su za 12.725.552 KM manji nego u periodu od 1. do 30. aprila 2019. i prihodi od poreza na dohodak koji su manji za 3.759.794 KM u odnosu na isti period prošle godine.

U ukupnom iznosu te tri vrste prihoda su na dan 30. aprila manje za 27.971.322 KM u odnosu na isti period prošle godine.

Podsjetimo, pretkodno je usvojen i Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, tzv. Korona-zakon.

 

Share.

Comments are closed.