Udruženje boraca 126. brigade u petak 26. juna 2020. godine sa početkom u 16:00 sati održat će 5. redovnu Skupštinu Udruženja u kino sali KSC Ilijaš.

D N E V N I   R E D :

  1. Otvaranje rada Skupštine,
  2. Izbor radnih tijela: a) Radnog predsjedništva, b.) Verifikacione komisije c) Zapisničara i d.) Dva ovjerivača zapisnika
  3. Izvještaj Verifikacione komisije,
  4. Uvodna riječ: a) Predsjednika Upravnog odbora , b) Pozdravna obraćanja gostiju,

5.  Razmatranje i usvajanje prijedloga: a) Izvještaja o radu Udruženja u 2019. godini, b) Finansijskog izvještaja Udruženja za 2019. godinu, c) Programa rada Udruženja za 2020. godinu i d) Finansijskog plana Udruženja za 2020. godinu,

  1. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju i imenovanju upravnih tijela,
  1. Razno.

Pozivaju se članovi Udruženja, simpatizeri i zainteresirani da prisustvuju radu Skupštine.

Share.

Comments are closed.