Proces u „slučaju Čemerno“ nastavljen je danas iskazom svjedoka optužbe Dragislava Mijanovića. Ovaj automehaničar po zanimanju je početkom rata živio u Srednjem, gdje je bio član čete Srednje iz sastava Ilijaške brigade VRS. Na Čemerno je otišao tog 10. juna kao vodič za desetak vojnika koji su nakon saznanja o zbivanjima na Čemernu, upućeni kao ispomoć. Tvrdi da je po dolasku na Čemerno vidio zapaljene kuće i štale, a potom i jedan broj ubijenih, od kojih su, po njegovim riječima, neki bili izmasakrirani i nije ih mogao prepoznati. Imena poginulih i njegova dalja saznanja temeljena su na razgovorima sa Petrom Raševićem. Odgovarajući na pitanja advokata potvrdio je da nije bio na sahrani ali da zna da je bilo trideset ubijenih, te da ne zna ko su doktor i medicinska sestra koji su bili prisutni i vršili identifikaciju. U nastavku unakrsnog ispitivanja od strane branilaca optuženih, svjedok Mijanović se nije sjećao je li početkom rata u Srednjem kontrolu imala srpska policija, ko je kontrolisao putnu komunikaciju Semizovac – Olovo, ko su bili komandiri jedinica iz sastava srednjanske čete, ko su, osim izvjesne Ruže, bili izvršioci zločina nad 58 stanovnika Ahatovića u Sokolini kod Srednjeg, ko je kriv za ubistvio Hasana Kovačevića u blizini Srednjeg, niti da li je na Čemernu bilo srpske vojske i artiljerijsko uporište. Tom prilikom advokat Feraget je izrazio čuđenje da se svjedok sjeća tridesetak imena sa Čemerna koje je pomenuo u svom iskazu, a ne sjeća se onoga što se dešavalo u njegovoj blizini. Svjedok nije znao odgovoriti ni na pitanje advokata Dražena Zubaka da li zna da u knjizi „Ilijaški nemanjići“, čiji sadržaj je odobrila VRS, stoji da je na Čemernu stradao 21 srpski vojnik.

Advokat Damir Alagić je svjedoka pitao da li se sjeća da je 27. 07. 1992. godine kao pripadnik diverzantskog voda, zajedno sa Tabom Novakovićem, učestvovao u ubistvu Osmana Bešlije, koji je živ zapaljen u lovačkoj kući na Meškovcu, mjestu iznad Srednjeg. Svjedok je negirao učešće u ubistvu kao i svoju pripadnost diverzantskom vodu. Negirao je i da je ostao bez noge u bici na Jasenu, već da se to desilo prilikom zamjene gume na vozilu. Advokati odbrane su najavili istragu o umiješanosti svjedoka Dragislava Mijanovića u ubistvu Osmana Bešlije.

I ovaj put odbrana je uložila prigovore na zakonitost prikupljanja dokaza, njihovu autentičnost i relevantnost.

Nastavak suđenja planiran je za 12. septembar.

Semir Spahić

Share.

Comments are closed.