Smanjen broj korisnika usluga socijalne zaštite u BiH

U Bosni i Hercegovini je u 2021. godini registrovano 110.813 maloljetnih korisnika socijalne zaštite što je za 7,56% manje u odnosu na 2020. godinu i 410.405 punoljetnih korisnika što je za 3,83% manje u odnosu na prethodnu godinu navedeno je u publikaciji „Bosna i Hercegovina u brojevima 2022.“ koju je objavila Agencije za statistiku BiH.

Najveći broj maloljetnih korisnika socijalne zaštite bili su iz tri kategorije: Ugroženi porodičnom situacijom 43%, Osobe u stanju različitih socijalno-zaštitnih potreba 33% i Osobe sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju 14%. Od ukupnog broja punoljetnih korisnika socijalne zaštite njih 42% je iz kategorije osobe koje nemaju dovoljno prihoda za izdržavanje.

Kada je u pitanju zbrinjavanje maloljetnih i punoljetnih korisnika socijalne zaštite u 2021. godini, 1.112 maloljetnika je koristilo usluge smještaja u domove za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja i 2.540 usluge ustanova socijalne zaštite za invalidnu djecu i omladinu i odrasle ometene u psihofizičkom razvoju.

Prema formalnom porodičnom zbrinjavanju djece 1.250 ih je imalo staratelje, 34 djece je usvojeno, a 435 je bilo zbrinuto u hraniteljskim porodicama.
Izvor: Fena
Prethodni članakPotrošačka korpa za januar 2023. godine blizu 3.000 KM
Naredni članak[HP SEVDAH] predstavlja “Ašik osta’ na te oči” u izvedbi Mustafe Šantića