I ove godine iz Budžeta Općine Ilijaš realizuje se projekat “Socijalni program”, na način da će u periodu od marta do decembra tekuće godine, 30 porodica/lica sa područja općine Ilijaš koje su u stanju socio-ekonomske potrebe biti obuhvaćeno ovim vidom pomoći.

Za ovu namjenu u Budžetu je planirano 30.000 KM, koje se realizuju na osnovu provedbenih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika kojima je regulisana ova materija. Prijedlog korisnika utvrđuju Savjeti mjesnih zajednica naše općine u saradnji sa nadležnim službama i ovim programom obuhvaćeno je 30 korisnika – porodica kojima će mjesečno u narednih 10 mjeseci biti isplaćeno po 100 KM.

Share.

Comments are closed.