Spisak izuzetno nadarenih učenika i studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju Općine Ilijaš

Na osnovu člana 107. Statuta općine Ilijaš («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 20/09-prečišćeni tekst i 46/18), člana 7. Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 2/16- prečišćeni tekst, 40/21 i 50/22) i prijedloga Komisije za izbor izuzetno nadarenih učenika i studenata, korisnika općinske stipendije u školskoj/akademskoj 2022/2023.godini, Općinski načelnik donosi ODLUKU o izboru izuzetno nadarenih učenika i studenata korisnika stipendije Općine Ilijaš u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini

U školskoj/akademskoj 2022/2023.godini stipendirat će se sljedeći izuzetno nadareni učenici i studenti:OdlukaoizboruizuzetnonadarenihucenikaistudenatakorisnikastipendijeOpcineIliasu skolskojakademskoj20222023godini_isp 

Obavještavaju se učenici i studenti kojima je dodijeljena stipendija Općine Ilijaš u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini, da u periodu od 23. januara do 01. februara 2023. godine dostave kopiju tekućeg žiro računa, koji je otvoren na ime i prezime učenika/studenta za kojeg je odobrena stipendija. Učenici i studenti koji su već dostavili fotokopiju žiro računa, ne trebaju isti dostavljati ponovo.
Kopije tekućeg žirog računa potrebno je predati u Službu za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica (drugi sprat, kancelarija 31).
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica (kancelarija broj 31) ili putem telefona: 033/580-691.

Prethodni članakHadžić i ostali: Odbrane problematizirale način ispitivanja svjedoka tokom istrage
Naredni članakSastanak općinskog načelnika i predstavnika MDD Merhamet