ILIJAŠVIJESTI

Spisak učenika i studenata u stanju socijane potrebe koji su ostvarili pravo na stipendiju Općine Ilijaš

Na osnovu člana 107. Statuta općine Ilijaš(“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 20/09-prečišćeni tekst i 46/18), člana 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/16-prečišćeni tekst, 40/21 i 50/22) i prijedloga Komisije za provođenje konkursa za izbor učenika i studenata u stanju socijalne potrebe, korisnika općinske stipendije u školskoj 2022/2023.godini, Općinski načelnik donosi ODLUKU o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe u školskoj/akademskoj 2022/2023.godini.

U školskoj/akademskoj 2022/2023. godini stipendirat će se sljedeći učenici i studenti u stanju socijalne potrebe: https://ilijas.ba/index.php/javni-pozivi/odluka-o-stipendiranju-ucenika-i-studenata-u-stanju-socijalne-potrebe-u-skolskoj-akademskoj-2022-2023-godini

Obavještavaju se učenici i studenti kojima je dodijeljena stipendija Općine Ilijaš u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini, da u periodu od 23. januara do 01. februara 2023. godine dostave kopiju tekućeg žiro računa, koji je otvoren na ime i prezime učenika/studenta za kojeg je odobrena stipendija. Učenici i studenti koji su već dostavili fotokopiju žiro računa, ne trebaju isti dostavljati ponovo.
Kopije tekućeg žirog računa potrebno je predati u Službu za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica (drugi sprat, kancelarija 31).
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica (kancelarija broj 31) ili putem telefona: 033/580-691.

Povezane objave

Back to top button