UncategorizedVIJESTI

Šta su načelnici općina dogovorili sa čelnicima KS-a

Vodosnabdijevanje, izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture, vodozaštitna zona, uređenje vodotoka i sanacija klizišta također su u vrhu prioriteta potreba lokalnih zajednica

O budžetu KS-a za 2019, o kojem će se zastupnici u Skupštini KS-a prekosutra izjašnjavati, sa načelnicima sarajevskih općna razgovarali su danas premijer KS-a Edin Forto, predsjedavajući Skupštine KS-a Elmedin Konaković i ministar finansija Amel Kovačević.

Kako je naglašeno, sastanak je održan da bi se napravio presjek projekata koji su u fazi realizacije te da se definira pristup u kandidiranju novih kapitalnih projekta od interesa za općine i Kanton.

U svojim izlaganjima načelnici su predočili najznačajnije projekte koji se, uz učešće općinskih budžeta, manjim ili većim dijelom finansiraju i iz budžeta KS-a. Svaka općina ima svoje specifičnosti i strategije razvoja, ali ono što skoro sve izdvajaju među prioritetima je nužnost izgradnje saobraćajne infrastrukture, od cesta, kružnih tokova, asfaltiranja makadamskih cesta do velikih projekata izgradnje I transverzale, južne longitudinale, parkinga.

Vodosnabdijevanje, izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture, vodozaštitna zona, uređenje vodotoka i sanacija klizišta također su u vrhu prioriteta potreba lokalnih zajednica, čije rješavanje zahtijeva značajna budžetska i kreditna sredstva.

Završetak izgradnji i opremanje vrtića, škola kao i obnova njihovih fasada, sportskih i rekreativnih prostora su projekti koji će se nastaviti i u ovoj i narednim godinama. Posebno su naglašene potrebe ulaganja u industrijske zone, pristupnih puteva do njih i njihovo opremanje.

Razgovori sa lokalnim zajednicma oko budžeta počeli su u fazi njegovog kreiranja. Prema riječima premijera Forte, u procesima donošenja budžeta zatečen je vrlo nizak stepen realizacije započetih projekata. Kao glavni uzrok toga on prepoznaje u nedovoljnim kadrovskim kapacitetima kantonalnih institucija da sa znanjem i strukom odgovore zahtjevima ozbiljnih i skupih projekata.

– Do sada nisam vidio da je akcent bio na realizacjii, odnosno završetku projekata. Mnogo se stvari započelo, a zbog nespremnosti, neznanja, birokratije, složenih procedura, ti se projekti godinama vuku bez konkretne realizacije. To ćemo mijenjati, kadrovski se poboljšati i ići bržim tempom. Kad se projekt spremi, sa građevinskom dozvolom može odmah početi njegova realizacija, poručio je premijer Forto.

Odnos KS-a prema lokalnim zajednicama će u najmanju ruku ostati isti, ako ne i bolji, poručio je predsjedavajući Konaković te istakao da će sve sarajevske općine imati isti tretman. Obećao je da se neće narušiti projekti koji imaju kontinuitet i koji su prepoznati kao važni za općine i Kanton Sarajevo.

Povezane objave

Back to top button