Šta sve treba za upis prvačića? Osnovne škole u KS-u se pripremaju za prvi rok za upis

Osnovne škole u KS-u se pripremaju za prvi rok za upis prvačića. Prvi upisni rok će trajati od 1. do 28. februara, a školskim obveznikom se smatra dijete koje do 1. marta tekuće godine navrši pet i po godina. Od 1. do 28. februara 2023. u predškolskoj ustanovi koju dijete pohađa (djeca u cjelovitom razvojnom programu i djeca u obaveznom programu pred polazak u školu) roditelj/staratelj djeteta može preuzeti obrazac prijave za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. i uvjerenje o pohađanju obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu.

Testiranje

“Osim obrasca prijave i uvjerenja o pohađanju obaveznog predškolskog za djecu, roditelji su dužni pribaviti i izvod iz matične knjige rođenih djeteta/original ili ovjerena kopija, ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća iz Doma zdravlja gdje dijete ima otvoren karton, CIPS-ova prijava boravka djeteta kao dokaz o pripadnosti školskom području, kazali su iz Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS-a.

Dokumentacija se školama dostavlja skenirana ili fotografisana putem e-maila osnovnoj školi u koju se dijete upisuje, a roditelji/staratelji koji ne mogu da koriste e-mail, dokumentaciju mogu dostaviti lično u osnovnu školu. Osnovna škola će nakon zaprimanja dokumentacije roditelja/staratelja informisati putem e-maila o terminu testiranja djeteta, a prilikom dolaska na testiranje djeteta predaje se originalna dokumentacija za upis.

“Važno je napomenuti da smo shodno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju dostavili školama i informaciju da smo saglasni sa upisom učenika sa školskih područja koja ne pripadaju upisnom području škole, a na zahtjev roditelja/staratelja, ukoliko škola može ispoštovati pedagoške standarde i normative za osnovnu školu, odnosno ukoliko škola ima kadrovske i prostorne kapacitete” zaključili su u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS-a uz napomenu da je školsko područje oglašeno na web stranici svake osnovne škole.

I JU Dom zdravlja KS-a je spreman za upis prvačića, odnosno izdavanje ljekarskih uvjerenja o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom djeteta.

“Roditelji se ne trebaju prethodno najavljivati. Dovoljno je da se obrate svome pedijatru gdje se vodi evidencija zdravstvenih kartona djeteta od rođenja do polaska u školu, i koji sadrže kompletnu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju djeteta za cijeli taj period. Roditelji po ljekarsko uvjerenje mogu doći već sada, ne treba čekati posljednju sedmicu i stvarati gužve” rekao nam je Arman Šarkić, portparol JU Dom zdravlja KS-a.

Sistematski pregledi djece za upis u školu su obavezni i usmjereni su na ocjenu fizičkog i psihičkog stanja djeteta, na pravovremeno otkrivanje poremećaja vida, strabizma, oštećenja sluha i razvoja govora, otkrivanje ortopedskih anomalija, ocjenu stanja zuba, kao i uočavanje bilo kakvog drugog poremećaja zdravlja djeteta. Dijete sa uočenom anomalijom pedijatar upućuje na konsultativni pregled odgovarajućem specijalisti (npr. oftalmolog, fizijatar, ortoped, laboratorijska i druga dijagnostika, itd).

Sistematski pregledi obavljaju se u Savjetovalištu za zdravu djecu u sklopu predškolskih dispanzera JU Dom zdravlja KS-a.

oslobođenje.ba

Prethodni članakGodišnjica smrti Skendera Kulenovića
Naredni članakNjemačka otkazuje narudžbe, proizvođači namještaja iz BiH strahuju