U velikoj sali Općine Ilijaš održana je treća vanredna sjednica općinskog štaba civilne zaštite (OŠCZ).

Komandant, načelnik te članovi štaba usvojili su zapisnik te analizirali usvojene mjere i preporuke sa prethodne sjednice, te donijeli nove mjere i preporuke u vezi sa pandemijom Corna virusa (COVID 19) na području općine Ilijaš.

Završena je nabavka grijalica za trijažni šator ispred Doma zdravlja u Ilijašu. Napravljena je narudžba profesionalnog šatora dimenzija 5×10 metara i 3 metra visine koji bi mogao poslužiti u slučaju velikog broja oboljelih. Isporuka se očekuje do ponedjeljka, 30. marta.

Mjeru kontrole građana kojima je određena izolacija i dalje kontinuirano provode pripadnici PU Ilijaš. Do danas je evidentorana 41 osoba koja se nalazi u izolaciji po rješenju Federalne uprave inspekcijskih poslova. Za sada nema evidentiranih kršenja izolacije.

Službenici PU Ilijaš također kontinuirano provode kontrolu mjere zabrane kretanja građana u periodu od 18 do 5 sati. U periodu policijskog sata na području općine Ilijaš nisu zabilježenja kršenja ove mjere.

Do sada je 65 osoba u samoizolaciji, za koje PU nije dobila rješenje i ne može izvršiti kontrolu. Njih nadzire Dom zdravlja Ilijaš svakodnevno ih kontaktirajući putem telefona i provjeravajući njihovo zdravstveno stanje te dajući preporuke da ne izlaze.

Mjera kontinuirane nabavke opreme se nastavlja. Nabavljeno je 500 novih maski, te je naručeno je dodatnih 1000 maski i 200 pari rukavica, te veća količina sredstava za dezinfekciju.

Mjera preventivnog čišćenja i pranja ulica na području općine Ilijaš također se kontinuirano nastavlja.

Mjera kojom je odlučeno zatvaranje manje frekventnih ambulanti (Crna Rijeka, Gajevi i Mrakovo) se provodi. Ambulanta u Srednjem radi u prvoj smjeni sa doktorom porodične medicine i doktorom stomatologije. U Srednjem je također od garažnog prostora napravljen prostor za izolaciju, kako pacijenti ne bi ulazili u prostorije ambulante. Pedijatrija u DZ Ilijaš radi u periodu od 08 do 22 sata. Dok specijalističke službe ne rade.

Na sastanku su donesene nove mjere i preporuke:

1. Do kraja dana osigurati iskaznice ili potvrde o kretanju u vrijeme policijskog sata za sve članove štaba;

2. Telefonski broj na koji građani u slučaju potrebe mogu kontaktirati operativni centar civilne zaštite Općine Ilijaš u periodu od 07 do 22 sata je: 033 400 785.
Broj telefona PU Ilijaš je: 033 401 000
Doma zdravlja Ilijaš: 033 574 350 i 033 574 352

3. Podržava se preraspodjele budžeta za realizaciju četiri stavke:

a) Nabavka sredstava i opreme u suzbijanju širenja koronavirusa;

b) Sredstva za funkcionisanje organa uprave i javnih ustanova na području općine;

c) Podrška socijalno ugroženom stanovništvu;

d) Sredstva za podršku u održavanju privrednih aktivnosti;

4. Od sutra radno vrijeme Općine Ilijaš je od 09 do 13 sati. Služba civilne zaštite na raspolaganju je građanima i nakon ovog perioda.

Share.

Comments are closed.