Među turističkim resursima najznačajnije prednosti općine Ilijaš su vrijedne prirodne znamenitosti i rijetkostišumski i nešumski ekosistemi koji u kombinaciji sa posebno značajnim vodotocima, te objektima kulturno-historijskog značaja koje tek treba staviti u turističku funkciju prostoru općine Ilijaš, pružaju iznimne mogućnosti za razvoj turizma.

 

Povoljan geografski položaj općine Ilijaš određen je kombinovanim djelovanjem prirodnih elemenata i društvenih faktora. Upravo prirodni faktor, odnosno položaj Ilijaša u okviru sarajevsko-zeničke kotline imao je dominantan uticaj da ovim prirodnim koridorom danas prolaze putne komunikacije, kako drumske tako i željezničke, a njihovom modernizacijom Ilijaš je dobio mogućnost da se brže poveže sa ostalim općinama u Kantonu Sarajevo i cjelovitije valorizuje svoje prirodne i kulturno-historijske resurse.

Sinergija kulturnog i prirodnog naslijeđa čini Ilijaš privlačnom destinacijom iz mnogo razloga.

 

Pripremila: Belma Avdić, MA turizma i zaštite okoliša

Opširniji Belmin članak o tome šta vrijedi posjetiti u našem gradu možete pročitati Turizam općine ILIJAS

Share.

Comments are closed.