ILIJAŠ

U četvrtak, 24. februara, četrnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

14. (četrnaesta) redovna sjednica održat će se 24. februara 2022. godine (četvrtak), sa početkom u 10:00 h u sali Općinskog vijeća Ilijaš.

Dnevnim redom planirane su sljedeće tačke:

 1. Vijećnička pitanja i inicijative
 2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 13. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš
 3. Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2021. godinu
 4. Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2022. godinu
 5. Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilijaš
 6. Prijedlog Odluke o podsticanju prema pojedinim djelatnostima fizičkih lica (obrtima i obrtu srodnim djelatnostima) početnicima u biznisu u 2022. godini
 7. Prijedlog Odluka o: a)usvajanju Plana parcelacije „Apartmansko naselje Alain“ Ilijaš

b)provođenju Plana parcelacije „Apartmansko naselje Alain“ Ilijaš

 1. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje naizgrađenog građevinskog zemljišta ( kč. br. 1049/2 K.O. Ilijaš Grad)
 2. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje naizgrađenog građevinskog zemljišta ( k.č. br. 1414/3 K.O. Ilijaš Grad)
 3. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje naizgrađenog građevinskog zemljišta ( k.č. br. 1414/3 K.O. Ilijaš Grad)
 4. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje naizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č. br. 1414/5 K.O. Ilijaš Grad)
 5. Prijedlog Odluke o pribavljanju bez naknade nekretnina u vlasništvo Općine Ilijaš
 6. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojim se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća broj: 04-31-492/01 od 03.09.2001. godine
 7. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojim se odbija JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 06-31-505/8 od 09.11.2009. godine
 8. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojim se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 6-31-1463/8 od 30.12.2009. godine
 9. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojim se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 06/1-31-3464/18 od 29.09.2020. godine
 10. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojim se odbija prijedlog jp željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 01/1-02-2011-20c/20 od 29.09.2020. godine
 11. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojim se odbija prijedlog JP Željeznice FBiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 01/1-02-2011-20f/20 od 29.09.2020. godine
 12. Prijedlog Zaključka kojim se odobravaju godišnje novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe

Povezane objave

Back to top button