U kabinetu Općinskog načelnika Akifa Fazlića održan je sastanak sa predstavnicima Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, koji je za cilj imao razmatranje inicijativa privrednika i građana općine Ilijaš.

Pored načelnika Akifa Fazlića, sastanku su prisustovali član uprave i izvršni direktor za infrastrukturu u JPŽ FBiH Mario Kozina i savjetnik Vahid Đozo, pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj stambeno-komunalne poslove i građenje Općine Ilijaš Aziz Fazlić te predstavnik privrednika Dževad Halilović.

U proteklom periodu privrednici i građani općine Ilijaš uputili su Željeznicama FBiH dvije inicijative, koje se odnose na uspostavljanje staničnog mjesta u Ilijašu te da se zadnji kolosijek, koji se nalazi naspram stanične zgrade, pretvori u pretovarni.

U cilju rješavanja prve inicijative, dogovoreno je da Općina Ilijaš pristupi rješavanju imovinsko-pravnih odnosa te uklanjaju objekta na lokaciju gdje je planirana izgradnja staničnog perona. Također, zaključeno je da se tokom naredne godine u saradnji sa Željeznicama FBiH izradi projektno rješenje i tehnička dokumentacija, kako bi se moglo pristupiti realizaciji ove inicijative.

Predstavnici Željeznica FBiH prihvatli su inicijativu pretvaranja kolosijeka u pretovarni te je dogovoreno da se izrade sve tehničke pretpostavke za funkconisanje. U narednom periodu, u saradnji sa Općinom Ilijaš pristupit će izradi manipulativne površne, koja je nepohodna za upravljanje kamiona i mašina za utovar i istovar robe, kao i za uključenje te iskuljučenje na postojeću saobraćajnicu.

Izvor: Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.