ILIJAŠVIJESTI

U ilijaškim osnovnim školama broj upisanih prvačića u porastu

Iako je u posljednje vrijeme aktualna priča o odlascima i smanjenom broju učenika, činjenica je da Ilijaš ima  pozitivnu priču kada je u pitanju i osnovno obrazovanje odnosno broj upisanih prvačića. Proces osnovnog obrazovanja na području općine Ilijaš odvija se u pet centralnih škola koje obuhvataju i područne škole: OŠ „Hašim Spahić“, OŠ „Podlugovi“, OŠ „Stari Ilijaš“, OŠ „Srednje“ i OŠ „Đulistan“.

Prema dostupnim podacima broj upisanih prvačića u aprilskom roku za 2019/2020. školsku godinu je u porastu. Tim povodom, u programu Radio Ilijaša gostovali su: Alma Salketić direktorica OŠ „Stari Ilijaš“, Refik Kurtović direktor OŠ „Srednje“ i Nihad Salkić direktor OŠ „Hašim Spahić“.

OŠ “Stari Ilijaš”

Alma Salketić direktorica OŠ „Stari Ilijaš“ kazala je da je čini sretnom da je zabilježen porast broja upisanih prvačića već u aprilskom roku.

„Nakon aprilskog upisnog roka, imamo 62 upisana prvačića. Od toga, 40 je u centralnoj školi, a 22 u područnim školama. Bilježimo porast upisa prvačića za razliku od prošle godine nakon upisnog roka u augustu, kada je bilo 53 upisana učenika. Radujemo se da je ovo tek broj upisanih prvačića u apilu, jer vjerujemo da će i u agustu biti još prvačića“, kazala je Salketić.

OŠ “Srednje”

Refik Kurtović direktor OŠ „Srednje“ kazao je da ova škola pokriva najveće područje u KS, ali po broju učenika ubraja se u manje škole i najmanju u općini Ilijaš.

„Nastava se odvija u četiri objekta, centralnoj i tri područne škole. U ovoj godini smo imali blagi porast upisanih prvačića u odnosu na prethodnu godinu. U aprilskom roku upisali smo 26 učenika, najviše u Srednjem, njih 10, u Kamenici sedam, u Gajevima tri učenika i u Dragoradima šest učenika. Ovo je jedna od najuspješnijih godina po broju upisanih učenika u Dragoradima. Prošle godine nismo imali ni jednog upisanog učenika. Od 26 učenika, 17 je djevojčica i 9 dječaka. Očekujemo još dva učenika u narednom upisnom roku“, kazao je Kurtović.

OŠ “Hašim Spahić”

OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš trenutno pohađa 639 učenika i to je najmnogobrojnija škola na području općine Ilijaš. Nikad Salkić direktor ove škole ističe da u augustu očekuje još  upisanih prvačića.

„OŠ Hašim Spahić u tekućoj godini ima ukupno 639 učenika, raspoređenih u 28 odjeljenja. U školskoj 2018/2019. Upisali smo 61 prvačića. Za predstojeću školsku godinu, u aprilskom roku  upisali smo 65 učenika  što je trend povećanja broja upisanih učenika. U augustovskom roku očekujemo još od 5-10 prvačića“, kazao je Salkić.

OŠ “Podlugovi”

U OŠ „Podlugovi“ upisano je ukupno 42 učenika, u centralnu školi 31 i 11 u područne škole u Ljubnićima i Lješevu.  Također, i u Podlugovima se očekuje veći broj prvačića nakon augustovskog upisa.

OŠ “Đulistan”

U OŠ „Đulistan“ Lješevo upisano je 18 učenika u aprilskom roku.

Gosti su govorili o mnogobrojnim pozitivnim rezultatima koje su predstavili i na obilježavanjima Dana škole. Istaknuti su rezultati učenika na raznim takmičenjima, ali i uspjesi u realizaciji infrastrukturnih projekata, koji su doprinijeli poboljšanju uslova odgojno-obrazovnog procesa.

Također, uputili su pohvalne riječi kako svojim učenicima tako i uposlenicima koji ulažu napor da odgojno-obrazovni proces bude što kvalitetniji.

Istaknuta je podrška Općinskog načelnika svim školama na području općine Ilijaš.

Povezane objave

Back to top button