U prostorijama Društvenog doma u Mrakovu održano je predavanje o temi „Opasnosti od mina“, u kojem su pripadnici slovačkog kontingenta Eufora prisutnima ukazali na brojne opasnosti zagađenosti od mina naglasivši  da je naša zemlja jedna od najkontamiranijih minama na svijetu.

U ime domaćina prisutne je pozdravio predsjednik Savjeta MZ Mrakovo Mehmed Smajlović, te kazao da su prilikom nedavne posjete predstavnika Slovačkog LOT EUFOR Tima prostoru MZ Mrakovo izrazili zabrinutost zagađenosti minama Haluga i Kostrače koje svakodnevno vrebaju i koje su opasnost za naše građane, kao i potrebe organizacije edukativnog predavanja o opasnostima za rizične grupe-(lovci, šumari i dr).

Koristeći se
savremenim edukativnim tehnologijama i izložbom zaostalih minsko-eksplozivnih
sredstava edukator je prisutnima  ukazao
na opasnosti koje sa sobom nose mine i NUS od  kojih su u proteklom periodu poginuli ili
ranjeni brojni građani BiH, o opasnim zonama, o vrstama mina, o načinima ponašanja
ukoliko naiđemo na minu ili NUS i ostalim relevantnim pitanjima u ovoj oblasti.

Predavanju su
prisustvovali predstavnici Službe civilne zaštite Općine Ilijaš, Uprave za
šumarstvo, Vijeća učenika osnovne škole „Podlugovi“ , MZ Misoča i MZ Mrakovo.

Prisutnima  je pomoćnik načelnika u Službi civilne zaštite Zdravko Barić prezentirao  i zone u Ilijašu  koje su kontaminirane ovim ubojitim sredstvima  i skrenuta je pažnja da izbjegavaju kretanje i zadržavanje na teritorijama  koje su bile u zoni ratnih dejstava ili su označene kao potencijalno opasna mjesta, te najavljeni planirani projekti deminiranja u ovoj godini.

Share.

Comments are closed.