U nedjelju, 03.10.2021. godine, počinje nova lovna sezona. Tim povodom za Radio Ilijaš govorili su predsjednik Lovačkog društva „Zec“ i potpredsjednik Skupštine Saveza lovačkih udruženja Nusret Bešlija i glavni lovovođa Udruženja Akif Bešlija.

Govorili smo o uslovima koje je potrebno ispuniti prije početka lovne sezone, stanju lovišta ali i kako je pandemija uticala na rad lovačkog društva.

Predsjednik Lovačkog društva „Zec“ Nusret Bešlija je pojasnio koji sve uslovi moraju biti ispunjeni za uspješan početak lovne sezone, vezano za planove, izvještaje, dobivanje koncesije za lovišta i druge uslove.  Bešlija je naglasio i sve uslove koje jedan lovac mora ispuniti kako bi se bavio lovom.

„Uslovi koji se trebaju ispuniti su da po završetku prethodne lovne sezone se organizuje Skupština na kojoj se iznosi realizacija Plana i programa. Poslije održane skupštine donosi se novi plan za narednu godinu, a nakon toga Upravni odbor sa operativnim dijelom ide na realizaciju. Imamo dvije vrste lova: lov na visoku i lov na nisku divljač. U ljetnom periodu vršimo lov na visoku divljač i kalendarski se taj lov vrši od prvog jula i traje sve do ispunjena plana. Lov na nisku, odnosno crnu divljač ide u zakonskom periodu i počinje od prvog oktobra kada lovačka udruženja otvaraja lovnu sezonu. Sva lovačka društva se trude da realizuju planove usvojene na Skupštini. U pravilu jedan lovac kako bi išao u lov treba da plati članarinu, da uradi tri radne akcije i dvije neštetočine. Nakon toga on punopravno može da ide u lov“, kazao je Nusret Bešlija.

Budući da su stvoreni uslovi za lov, trećeg oktobra počinje sezona lova na sitnu divljač, a obično se završava po ispunjenu Plana koji je prethodno usvojen ili eventualno do kraja februara 2022. godine. U Lovačkom društvu “Zec” su zadovoljni  brojem divljači u lovištu.

O tome kako je pandemija uticala na rad Lovačkog društva i aktivnosti istog govorio je Nusret Bešlija, kazavši da je veliki dio članova Udruženja vakcinisan, te da su trenutno zadovoljni stanjem.

„Pandemija je jednim dijelom uticala na naše društvo. Bilo je reduciranih sastanaka, vodila se pažnja o broju lovaca. Dakle, jednim dijelom su usporene aktivnosti društva. Vjerujem da je dobar dio naših članova vakcinisan i trenutno smo zadovoljni stanjem”kazao je Nusret Bešlija.

Kako je ovo sezona lova na sitnu odnosno crnu divljač, potrebno je naglasiti koja se divljač lovi, a koje su životinje Zakonom zaštićene i zabranjene.

„Zakonom o lovstvu su jasno definisane životinje koje su dozvoljene za lov, kao i one koje su zakonom zaštićene. Obično su zaštićene životinje čiji je broj došao do ugroženosti i one su strogo zabranjene. Planom predvidimo koje ćemo životinje loviti i nemamo nikakvih problema. Postoje određene vrste koje su dozvoljene za lov, ali u određenim terminima su zabranjene. Mi se svakako pridržavamo svih zabrana. U vrijeme reprodukcije ne lovimo ni onu vrstu divljači koja je dozvoljena“, kazao je Akif Bešlija.

Podsjećamo, u nedjelju, 03. oktobra počinje sezona lova, a po Zakonu o lovstvu, osim nedjelje i državni praznici su dozovljeni za lov.

Imamo ustaljenu praksu kada je otvoranje u pitanju. Imamo svečano otovrenje, radost i druženje, a što se tiče tehničkih stvari, prije nego što počne lovna sezona, u svakom Udruženju postoje odgovorna lica koja su zadužena tog dana. Lovci dobivaju dozvole ili lovne karte i bez tih dozvola lov se ne može vršiti. Grupovođa odnosno odgovorno lice vrši lov i podnosi izvještaj o proteklom lovnom danu. Po Zakonu o lovstvu nedjelja i državni praznici su dozvoljeni za lov i mi to zaista poštujemo u Udruženju“, poručio je Akif Bešlija.

Iz Lovačkog društva „Zec“ upućuju poseban apel građanima, ljubiteljima prirode i svim drugim licima u kojem stoji:

„Drago mi je da putem vašeg medija možemo da upozorimo sva lica koja se kreću lovištima da nedjeljom i državnim praznicima to ne rade ili ako se kreću da to bude sa velikom opreznošću. Lov počinje rano ujutro i traje sve do mraka, pa apelujemo svim licima da imaju to na umu kako ne bi doveli ni sebe, ni lovce u nezgodnu situaciju. Ovaj lov je sa psima, pa je to razlog više da budu na oprezu. Najbolje bi bilo da u tim vremenskim periodima se ne kreću po lovištu, kako bi sve prošlo u najboljem redu“, poručuju iz Udruženja.

Share.

Comments are closed.