U Općini Ilijaš održan je radni sastanak  između općinskog načelnika Akifa Fazlića, ministra kolmunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Envera Hadžiahmetovića i direktora JU Zaštićena područja Kantona Sarajevo Osmana Delića na kojem je razgovarano o  rekonstrukciji kompleksa  Bijambare, apliciranim  projektima i prostornom planu.

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Enver  Hadžiahmetović je izrazio želju da objekti na Bijambarama budu u funkciji građana Ilijaša i KS.

Prije nekoliko dana smo imali sastanak u ministarstvu sa načelnikom općine Ilijaš, gdje smo dogovorili radni sastanak vezano prije svega za kompleks Bijambara, budući Eko centar. Radi se o neuređenom području gdje se nalaze i kasarne, i želimo da to područje u potpunosti rekonsruišemo, da imamo objekte koji će biti u funkciji građana Ilijaša i Kantona Sarajevo. Danas je razgovarano o stanju komunalne privrede,  stambenoj gradnji za mlade i  vodosnadbijevanju. Kada je u pitanju  vodosnadbijevanje Općina Ilijaš je aplicirala na nekoliko veoma bitnih projekata i Ministarstvo će učestvovati u realizaciji istih“, naglasio je Hadžiahmetović.

Akif Fazlić, načelnik općine Ilijaš je izrazio zadovoljsvo posjetom ministra Općini Ilijaš.

Želim iskazati zadovoljsvo da je ministar danas sa nama , jer ovo ministarstvo je veoma važno.  Cilj nam je privesti kraju svu dokumentaciju koja se tiče rekonstrukcije kasarne na Bijambarama, kako bi se išlo u proces traženja investitora. Svjedoci smo da je u posljednje vrijeme puno toga urađeno na Bijambarama i da treba praviti nove iskorake i uraditi  nove sadržaje. Objekte treba staviti u funkciju, praviti smještajne kapacitete, edukativne centre. Takođe razgovarano je o aplikaciji projekata prema ministarstvu, Općina Ilijaš je kandidirala sedam projekata vezano za vodne naknade u vrijednosti blizu milion maraka, prije svega projekti vezani za rekonstrukciju vodovodne mreže i mi očekujemo podršku ministartsva za realizaciju ovih projekata.  Razgovarano je i o prostorno-planskoj dokumentaciji, očekujemo da se do kraja godine usvoji novi urbanistički  plan za općinu Ilijaš“ , rekao je Fazlić.

 

 

Share.

Comments are closed.