Prema podacima  MUP-a Kantona Sarajevo, u periodu od o1.11. do 15.11.2020.godine, zbog počinjenih prekršaja iz člana 8. stav 5. tačke m) Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u Kantonu Sarajevo, izdali prekršajne naloge kako slijedi, po općinama: – Stari Grad – 103 prekršajna naloga – Centar – 171 ” – Novo Sarajevo – 60 ” – Novi Grad – 34 ” – Ilidža – 39 ” – Hadžići – 42 ” – Trnovo – 0 ” – Vogošća – 14 ” – Ilijaš – 126 ”    

Share.

Comments are closed.