U petak 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Šesnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš  održat će se 29. aprila 2022. godine (petak) sa početkom u 14:00 h u sali Općinskog vijeća Ilijaš.

Dnevnim redom su planirane sljedeće tačke:

 1. Vijećnička pitanja i inicijative
 2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 15. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna budžeta Općine Ilijaš za 2022. godinu
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš za 2021. godinu
 5. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš
 6. Prijedlog Odluke o rješavanju statusa i upravljanja mezarjima – grobljima na području općine Ilijaš
 7. Prijedlog Zaključka o ponovnom podnošenju tačke na dnevni red prije isteka roka od šest mjeseci – Odluka o visini naknade za rad predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica općine Ilijaš
 8. Prijedlog Zaključka o Informaciji o mjerenju zadovoljstva građana javnim uslugama
 9. Prijedlog Odluka o: a) usvajanje Izmjena i dopuna Regluacinog plana „Mrakovo b) provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Mrakovo“
 10. Nacrt Odluka o: a) usvajanja Regluacionog plana „Apartmansko naselje Mrakovo II „ Ilijaš  b)provođenju Regluacionog plana „Apartmansko naselje Mrakovo II“ Ilijaš
 11. Informacija o stanju socijalne zaštite na području općine Ilijaš za 2021. godinu
 12. Informacija u oblasti zdravstva na području općine Ilijaš za period 01.01 – 31.12.2021. godine
Prethodni članakDodijeljeni Ugovori o finansiranju projekata za mlade i udruženja iz oblasti kulture u iznosu od 52.000 KM
Naredni članakObilježena 30. godišnjica donošenja odluke o pružanju otpora u MZ Gajevi-Lokva