ILIJAŠVIJESTI

U petak 24. februara nova sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš (25. po redu) zakazana je za petak 24. februara 2023. godine sa početkom u 13:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja i inicijative
 2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 24. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš-polugodišnja i godišnja
 4. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Općinske izborne komisije Ilijaš za 2023. godinu
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije Ilijaš
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka  dodjele koncesije za istraživanje i ekploataciju mineralne sirovine na lokalitetu Medojevići-Srednje, općina Ilijaš
 7. Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje, korištenje i održavanje pumpne stanice Gornja Karaula
 8. Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje, korištenje i održavanje reciklažnog dvorišta u Ilijašu
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju „Strategije prema mladima općine Ilijaš sa akcionim planom 2023.-2028.“
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima poslovnih zona, ulica i trgova u okviru Zakonom određenih naselja na području općine Ilijaš
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije „Nišići 1“
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije „Nišići 2“
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije „Nišići 3“
 14. Prijedlog Odluke o ispitivanju zadovoljstva građana o radu lokalne uprave Općine Ilijaš i o radu Općinskog vijeća Ilijaš
 15. Prijedlog rješenja o: razrješenju člana, a time i predsjednika Komisije za zdravstvo, informisanje, socijalna i vjerska pitanja, izboru člana, a time i predsjednika Komisije za zdravstvo, informisanje, socijalna i vjerska pitanja, razrješenju člana, a time i predsjednika Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova, predstavke i prijedloge i izboru člana, a time i predsjednika Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova, predstavke i prijedloge

 

 1. Prijedlog zaključka o odobravanju godišnje novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknada vijećnicima, članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Ilijaš.

Sjednicu u direktnom prijenosu možete pratiti putem online streaminga, kao i putem frekvencija Radija Ilijaš.

 

 

Povezane objave

Back to top button