Decembarska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš ( 37.) održat će se u ponedjeljak 30. decembra 2019. godine  sa početkom u 10:00 sati u sali Općinskog vijeća Ilijaš. Dnevni red sastoji se od 11 tačaka, od kojih izdvajamo:  Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2020. godinu, Prijedlog budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu i odluke o izvršavanju Budžeta.

Nakon tema, koje se odnose na odluke o građevinskom zemljištu i imovinsko-pravnim odnosima, planirana je prezentacija Informacija u stambeno-komunalnoj oblasti, te na samom kraju Informacija Službe civilne zaštite o protivminskim akcijama i mjerama zaštite i spašavanja za 2019. godinu.

Share.

Comments are closed.