VIJESTI

U posjeti Šumarskoj upravi Srednje-OJ Gajevi

sumarskaupravaRad u šumarstvu je drugi najteži posao na svijetu, prema američkim istraživanjima. Njihova kancelarija je otvoreno nebo i rade po najvećoj kiši, snijegu ili vrućini poslove koji su fizički izuzetno naporni jer nije lako sječi, izrađivati i izvoziti drvne sortimente. Ilijašani koji se bave ovim poslom zaposlenici su KJP „Sarajevo-šume“, svakako zaslužuju da se piše i govori i o njihovom teškom ali poštenom zarađivanju tvrde kore hljeba.
Iako su prošlogodišnje poplave uzrokovale poteškoće i za rad KJP “Sarajevo-šume” ovo preduzeće je poslovalo pozitivno. Uzgajanje, zaštita šuma, iskorištavanje šuma, ekološki projekti, saradnja sa lokalnom zajednicom neke su od djelatnosti preduzeća koje će nastaviti i u ovoj godini. suma1
Danas su Šumsku upravu Srednje-OJ Gajevi i najveća radilišta posjetili profesori i 31 student treće godine Šumarskog fakulteta Sarajevo. Ova prilika iskorištena je za produbljivanje saradnje i razmjenu iskustava i znanja. Osim njih, bili su prisutni predstavnici Sarajevo-šuma i direktor Nermin Demirović s kojim smo razgovarali o planovima i projektima koji će se realizirati u 2015. godini.
Na području općine Ilijaš Sarajevo-šume eksploatišu oko 50 posto ukupnog šumskog fonda Kantona Sarajevo. Ono što građani najviše traže je da se dio dobiti vrati u lokalnu zajednicu u kojoj se vrši eksploatacija i da se više ulaže u sanaciju i popravku puteva koji su, posebno u zonama eksploatacije, u velikoj mjeri uništeni ili oštećeni. Direktor Demirović kazao je da su se prošle godine vršila asfaltiranja, a postoje i planovi sanacije i za ovu godinu.demirovic
– Mi svake godine imamo izdvajanja za infrastrukturu. Prošle godine uz saradnju sa Općinom Ilijaš i Ministarstvom privrede, dali smo doprinos da se uradi put prema Udrabima i Ravnama. Šumska uprava egzistira na dva radilišta-Gajevi i Šići, u sklopu koje je i Bistrica. Prioritet i prvi putni pravac koji će se raditi je prema Podlipniku jer se iskazala želja jednog udruženja sa područja RS-a da se to uradi u saradnji sa nama i Direkcijom za ceste, pa će se ubrzo pristupiti toj sanaciji, objasnio je Demirović za Radio Ilijaš.
Bitno je i da se ulaže u zaštitu i liječenje biljaka, te pošumljavanje. kamion
– Snijeg 2012. i visoke tempereture 2013. godine doveli su do narušavanja vodnog režima i pojave sušenja stabala, ovdje je to problem posebno na području Karaule i dijela koji se graniči sa općinom Olovom. Ove godine spriječit ćemo zarazu, sječom stabala kako se bolest ne bi širila dalje, pojasnio je Demirović.
Zakon o šumama ne postoji na federalnom nivou, gospodaranje i upravljenje i dalje se vrši na osnovu Zakona o šumama na kantonalnom nivou koje je Skupština KS donijela 2003. godine.
Na području Ilijaša postoji saradnja sa školama, kada su u pitanju akcije pošumljavanja što se obično upriliči povodom Dana planete 22. aprila ili drugih značajnih ekoloških datuma, mada su na području Gajeva i šire zastupljene prirodne šume i prirodna obnova.

Povezane objave

Back to top button