Od subote je počela prodaja godišnjih ribolovnih dozvola za Ribolovno područje 6 Kantona Sarajevo, a kojim upravlja Udruženje “Bistro!” iz Sarajeva.

Cijena dozvola je u skladu sa zakonom, odnosno Pravilnikom o obliku i sadržaju obrasca dozvola za bavljenje sportsko-rekreativnim ribolovom, i one iznose:

  1. 100,00 KM za državljane Federacije i strane državljane sa stalnim prebivalištem u Federaciji od 19 do 65 godina života;
  2. 50,00 KM za državljane Federacije i strane državljane sa stalnim prebivalištem u Federaciji od 14 do 18, preko 65 godina života, te penzionere i osobe sa invaliditetom;
  3. 25,00 KM za državljane Federacije i strane državljane sa stalnim prebivalištem u Federaciji do 14 godina života.

Za područje Ilijaša, dozvole se mogu kupiti na jezeru Starača od ribočuvara, ili na telefon 062/295-678, a za područje Srednjeg na telefon 061/288-369, obavještavaju iz Udruženja “Bistro!”.

Ujedno obavještavamo ribolovce da još nije dozvoljen ribolov na jezeru Starača i da će o vremenu otvora sezone biti naknadno obavješteni.

Udruženje je korisnik ribolovnog prava na vodama: Rijeka Bosna od gornjeg mosta u Malešićima do granice općine u selu Vratnica (granica sa Zeničko-dobojskim kantonom), rijeka Misoča od sela Karačići do Mahmutovića rijeke i od Ilijaškog potoka do ušća u rijeku Bosnu, rijeka Ljubina od izvora ispod Gajeva do granice sa opštinom Vogošća u Ljubini kod raskrsnice sela Korita, rijeka Rača od sela Šiča do ušća u rijeku Ljubinu kod Srednjeg, rijeka Stavnja od sela Podžupča do ušća u rijeku Bosnu, potok Zenik od izvora do ušća u rijeku Misoču, potok Gnionica od sela Popovića do ušća u rijeku Bosnu, Biočki potok od Gornje Bioče do ušća u rijeku Bosnu, potok Blatnica od mosta u Podlipniku do entitetske granice, jezero Starača u selu Ćifluk MZ Ljubnići, staro korito rijeke Bosne, vještačko jezero u Gornjoj Luci.

Share.

Comments are closed.