Mjesna zajednica Mrakovo jedna je od šest mjesnih zajednica s područja Općine Ilijaš koja je uključena u Projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”. koji je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske u vrijednosti od 14,5 miliona KM, a sprovodi ga  Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Cilj projekta je povećanje demokratskog i direktnog učešća građana Bosne i Hercegovine u lokalnoj upravi, jačanje odgovornosti općinskih vlasti i poboljšanje infrastrukture i usluga na nivou mjesnih zajednica. Na Forumu građa ove mjesne zajednice, održanom 20.01.2017. godine, na temu: “Šta nedostaje vašoj mjesnoj zajednici”, građani su imali priliku predložiti projekte iz oblasti infrastrukture, obrazovanja, sporta, socijalnih pitanja, korištenje informacionih tehnologija, kada je kao prioritet predložen projekat “Opremanje multimedijalnog centra u sklopu MZ Mrakovo IT opremom”.

Prethodnih mjeseci vođene su aktivnosti na implementaciji projekta u kojim je Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Mrakovo Mehmed Smajlović zajedno sa članovima Savjeta uzeo aktivno učešće i u sklopu Projekta pokazao da je mjesna zajednica Mrakovo spremna odgovoriti  svim izazovima i preprekama koje se postavljaju pri implementaciji projekata.

Kao rezultat projekta Mjesna zajednica Mrakovo dobila je moderno opremljenu multimedijalnu salu setom informatičke opreme, smart tablom i kancelarijskim stolovima i stolicama u vrijednosti od 22.100,00 KM, od čega je UNDP obezbijedio 17.000,00 KM, a Općina Ilijaš 5.100,00 KM.

Ovo je bila priliko da Općinski načelnik Akif Fazlić posjeti Mjesnu zajednicu Mrakovo kada je čestitao rukovodstvu mjesne zajednice na aktivnostima, te istakao da bez punog angažmana ne bi mogli doći do realizacije ovakvog projekata.

“Njihov projekat je dobio najveće ocjene, te je prvi realiziran. Dakle radi se o projektu koji podrazumijeva nabavku informatičke opreme, koja treba da posluži daljoj edukaciji prije svega ljudima iz ove mjesne zajednice a i šire. Naravno ovo je prilika da sve strukture mjesne zajednice, nevladin sektor i svi drugi na adekvatan način koriste ovu opremu što i jeste suština. Kroz projekat je podržan i nevladin sektor koji će koristiti ovu opremu.   Općina Ilijaš će obezbjediti budžetsku podršku u smislu održavanja potrebnog repro materijala, jer nam je cilj da ovaj projekat bude održiv u punom kapacitetu. Ovaj projekat  pruža mogućnost cijelom nevladinom sektoru, lokalnoj samoupravi, mjesnoj zajednici da koriste opremu i dalje rade na unaprijeđenju mjesne zajednice, da dalje rade na kreiranju novih projekata, njihovom kandidovanju kroz procedure i zajedno u saradnji sa građanima određuju prioritete”, rekao je načelnik Fazlić.

MZ Mrakovo broji 3700 stanovnika od kojih je 209 mladih, a ovim projektom se žele stvoriti neophodni uslovi za što kvalitetniju edukaciju mladih uključujući i građane druge životne dobi, te aktivno uključiti i druge manjinske grupe. Ciljne grupe su žene, mladi, socijalno isključene grupe građana, nevladine organizacije. Prema riječima Predsjednika Savjeta MZ Mehmeda Smajlovića, u MZ se javlja potreba organizovanja timskog rada, strateškog razvoja MZ Mrakovo, a navedene aktivnosti želimo realizovati aktivnim uključivanjem građana u sve faze dostupnih projekata.

Ovaj projekat je izuzetno značajan jer smo mi na forumu građana, koji smo organizovali u protekloj godini dana, napravili listu prioriteta i ovaj projekat, ova multimedijalna sala koja prerasta u Društveni centar Općine Ilijaš dobila je najveći broj bodova. To nam je bio osnovni cilj, da građani ove mjesne zajednice dobiju što žele. Odlučili smo se za informatičku opremu putem koje ćemo vršiti edukaciju prije svega djece, mladih i ostalih, prvo u osnovnom pa onda i u nekom naprednom kursu. Građani su upoznati sa projektom, dolazili su i ranije u ovaj objekat koji je  izuzetno opremljen i pruža sve mogućnosti. U narednom periodu organizovat ćemo edukacije, a putem društvenih mreža ćemo obavještavati građane o našim aktivnostima, koje ovom prilikom i pozivamo da uzmu aktivno učešće u našim projektima”, rekao je Predsjednik Savjeta MZ Mrakovo Mehmed Smajlović.

Partner u projektu je i omladinska organizacija “Iskoristi dan – Carpe diem”, koja također aktivno sudjeluje u projektu “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” koja će održavati edukativne radionice u Mjesnoj zajednici Mrakovo. Projekat ima za cilj povećanje kvalitetnih edukativno-kreativnih sadržaja za djecu i mlade u mjesnoj zajednici, a  specifični cilj projekta je omogućiti značajnije korištenje prostorija mjesne zajednice u cilju osnaživanja i umrežavanja mladih, omogućiti kreativne sadržaje za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i njihovih roditelja kao i doprinijeti povećanju informisanosti mladih u mjesnoj zajednici. Projekat će se implementirati u iznosu od 9.750,00 KM, od čega je UNDP obezbijedio 70%, a Općina Ilijaš 30% finansijskih sredstava.

Predsjednica udruženja Iskoristi dan – Carpe diem” Elma Čutura je istakla da će se raditi prvenstveno projekti za djecu i mlade te pozvala sve zainteresovane da uzmu učešće u istim.

“Naš program jeste edukacije u mjesnoj zajednici gdje ćemo raditi radionice za mlade, vezano za prvo zapošljavanje, gdje ćemo proći različite segmente tog prvog nastupa, prvog intervjua. Također radit ćemo radionice za djecu gdje ćemo raditi različite sadržaje da ih odvojimo od kompjutera. Ovom prilikom pozivam sve mlade koji su zainteresovani da nam se jave na facebook stranicu  Omladinska organizacija Iskoristi dan – Carpe diem, a dalje ćemo se dogovoriti kako će oni moći učestvovati u ovom projektu. Početak realizacije projekta očekujemo početkom narednog mjeseca”, kazala je Elma.

Također u sklopu projekta u mjesnoj zajednici Mrakovo bit će otvoren i Društveni centar koji će služiti kao adekvatan prostor za organizaciju i implementaciju kulturnih, društvenih, društveno poduzetničkih programa i aktivnosti. Centar će biti jedinstven prostor u ovoj sredini, usmjeren na zadovoljavanje potreba i pružanje mogućnosti prvenstveno građanima, udruženjima i mladim čime se doprinosi boljoj kvaliteti života u lokalnoj zajednici.

 

Share.

Comments are closed.