U srijedu, 26. januara, 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

U srijedu, 26. januara 2022. godine, sa početkom u 10.00 h u sali Općinskog vijeća održat će se 13. (trinaesta) sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Dnevnim redom planirane su sljedeće tačke:

 1. Vijećnička pitanja i inicijative
 2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš
 3. Izvještaj o realizaciji programa rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2021. godinu
 4. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Ilijaš u 2021. godini
 5. Prijedlog Zaključka o upućivanju zahtjeva Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u vezi povećanja broja članova Općinske izborne komisije Ilijaš
 6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Ilijaš za 2021. godinu
 7. Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja poslova Prvobranilaštva Kantona Sarajevoza 2022. godinu
 8. Prijedlog odluke o visini bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Ilijaš za 2022. godinu
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijeme 1m2 korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području općine Ilijaš za 2022. godinu
 10. Prijedlog odluke o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u općini Ilijaš za 2022. godinu
 11. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji saobraćajnice u mjestu Podlugovi, relacija Polomska – Vratuša – most Gnionica, čiji je investitor Općina Ilijaš
 12. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 8 k.č.br. 1470/16 i k.č.br. 1470/12 K.O. Ilijaš Grad)
 13. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojom se odbija prijedlog Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno Rješenje Općinskog vijeća Ilijaš broj: 01/1-02-2011-20b/20 OD 29.09.2020.  godine kao neosnovan
 14. Prijedlog Rješenja o: a) razrješenju člana, a time i predsjednika Etičke komisije

              b) izboru člana, a time i predsjednika Etičke komisije

Prethodni članakBBI banka podržala rad Diplomatskog zimskog bazara
Naredni članakJU OŠ”Stari Ilijaš”:Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje