U
srijedu 30. oktobra 2019. godine sa početkom u 10:00 sati održat će se 35. sjednica
Općinskog vijeća Ilijaš. Dnevnim redom planirano je sedam tačaka, a osim
redovne tačke vijećnička pitanja i inicijative, odlučivat će se o Prijedlogu
Odluke o davanju saglasnosti  na plan
utroška namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje
državnih šuma.

Vijećnici
će razmatrati i Prijedlog Odluke o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera
i katastra u postupku izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja na
javni uvid za: Bijambare, Čemerno, Čevljanovići, Dragoradi, Medojevići, Ozren,
Podlipnik, Rakova Noga, Srednje, Stomorine, Taračin Do, Visojevica.  na dnevnom redu je obrazovanje Komisije za
izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja za K.o.
Medojevići, razrješenje i izbor člana Komisije za zdravstvo, informisanje,
socijalna i vjerska pitanja.

Na
kraju sjednice planirana je Informacija o uspjehu učenika osnovnih i srednjih
škola za 2018./19. školsku godinu.

Share.

Comments are closed.