BIHVIJESTI

U toku implementacija projekta “Energijska efikasnost u javnim objektima KS”

Vlada Kantona Sarajevo putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša od 2019. godine, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, implementira Projekat ”Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo'”.

Ovu vijest na svom FB profilu objavio je premijer KS Nihad Uk.

“Zajedno sa resornim ministrom Bojanom Bošnjakom, ministricom odgoja i obrazovanja Naidom Hota-Muminović i ministricom nauke, visokog obrazovanja i mladih Adnom Mesihović, obišli smo neke od objekata na kojima su u toku radovi. Uvjerili smo se da će đaci i studenti, kao i njihovi nastavnici i profesori, uskoro raditi u dosta kvalitetnijim i primjerenijim objektima”, navodi Uk.

Dodaje da se projekat finansira iz sredstava EBRD-a u ukupnom iznosu od oko 11,5 miliona Eura.

“Sredstva će biti utrošena isključivo u svrhu energijske efikasnosti 40 odabranih javnih objekata iz oblasti obrazovanja i zdravstva a koji se nalaze na Listi javnih objekata koju je usvojila Vlada Kantona Sarajevo. U okviru faze 1, mjere energijske efikasnosti provedene su na tri objekta Javne Ustanove ”Studentski centar”, tri vrtića, jednom domu zdravlja, šst osnovnih škola i dvije srednje škole. Početkom marta započela je Faza 2 kojom je obuhvaćeno 17 objekata: dva vrtića, jedanaest osnovnih škola, jedan dom zdravlja, dvije srednje škole i jedan fakultet. U pripremi je Faza 3 koja će obuhvatiti još 8 objekata. Objekti u završnoj fazi energijske efikasnosti, valorizirani su kao kulturno dobro od strane Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Obuhvaćen je – jedan vrtić, četiri srednje škole i tri fakulteta. Prema planu Jedinice za implementaciju projekta, koju je imenovala naša Vlada, završetak realizacije ovog značajnog projekta je decembar ove godine”, kazao je Uk.

Povezane objave

Back to top button