U utorak 03. novembra 2020. godine sa početkom u 10 sati  bit će održana 46. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Vijećnička pitanja i inicijative, Informacija o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš  za period januar-septembar 2020. godine, Prijedlog Odluke o davanju  na korištenje fiskulturne sale Javnoj ustanovi Osnovna škola „Hašim Spahić“, neke su od tačaka dnevnog reda.

Vijećnici će odlučivati i o prijedlozima odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Apartmansko naselje Ljubnići-QTR-BS“ Ilijaš, Prijedlogu Odluke o pristupanju izradi RP „Apartmansko naselje Doci I“, kao i o pristupanju izradi i dopuni RP „Mrakovo“.

Posljednja tačka dnevnog reda bit će Informacija o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola u učenju i odgoju u školskoj 2019./20. godini.

Share.

Comments are closed.