Sjednica će se održati dana 28. septembra (utorak) 2021. godine sa početkom u 10:00h u sali Općinskog vijeća Ilijaš.

Iz predloženog dnevnog reda od 13 tačaka izdvajamo: pod tačkom tri razmatrat će se Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području Općine Ilijaš za period 2021-2031. godine. Tačka broj četiri Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma.

Tačka broj pet Prijedlog odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije Ilijaš , te tačka broj sedam Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2021. godine.

Sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš možete live pratiti na talasima Radio Ilijaša.

Share.

Comments are closed.