ILIJAŠVIJESTI

Da starost bude radost: Besplatna kafa u Zambaku za starije od 65 godina

Udruga „Srce za bližnje“danas je u Ilijašu i u Hrasnici povodom Međunarodnog dana starijih osoba organizovala druženje za starije „Da starost bude radost“ uz besplatnu kafu za osobe starije od 65 godina.

Udruga za promoviranje društvene solidarnosti „Srce za bližnje“ pripremila je događaj u saradnji sa članovima i članicama Centra za zdravo starenje Hrasnica te Udruženjem žena „Zlatne ruke“ iz Ilijaša.

Koordinatorica Udruge „Srce za bližnje“ i projekta „Da starost bude radost“ socijalna radnica Dajana Mišković-Rizvanović kazala je da je cilj ovog događaja razgovor uz kafu, te da starije osobe kažu šta im to donosi radost.

Želimo na nekoliko sati i u Ilijašu i u Hrasnici stvoriti ugodno okruženje koje će poticati osjećaj radosti i pružiti priliku starijim osobama da se druže, razgovaraju i dijele svoje ideje za kreativno i zdravo starenje. Zajedno sa „Zlatnim rukama“ i Centrom za zdravo starenje provodili smo posljednjih 10 mjeseci projekat „Participacija starijih osoba u oblikovanju društvenog života koji uključuje građane treće životne dobi“.  Moto „Da starost bude radost“  osmislili su mladi volonteri i volonterke u Ilijašu s kojima smo provodili međugeneracijski projekat „Kampanja društvene solidarnosti i brige za starije“, tada se 20 mladih iz Organizacije Carpe diem angažiralo za izgradnju empatičnih i dobronamjernih odnosa sa starijim osobama u potrebi kroz redovne posjete, kao i animiranje zajednice za velikodušno darivanje starijim osobama koje su zaboravljene i napuštene. Neki od naših volontera nastavili su donositi radost starijim osobama u potrebi i dugo nakon završetka projekta, kazala je Mišković-Rizvanović.

Jedan volonterski par iz Ilijaša  Ajdin Memić i Ehlimana Kovač i dalje posjećuju stariju osobu u potrebi s kojom su se družili u toku projekta. Ehlimana kaže da se za projekat „Da starost bude radost“  prijavila  jer je željela da se druži sa starijima i da bude dobar komšija.

Mi smo vidjeli projekat preko Omladinske organizacije Carpe diem. Posjećujući našu nanu naučili smo da nije svakome lahko, mi imamo sve potrebno za život, a ima ljudi koji nemaju ni ono osnovno. Mi za njih i ne znamo. Ona nas uvijek dočekuje s osmijehom, avlija joj je puna cvijeća, uvijek hvali cvijeće, ima i puno mačaka. Uvijek kod nje imamo bujruma i baš nas lijepo dočeka. Iako je u velikoj potrebi, živi sama, ima i zdravstvenih tegoba, nikada ne traži ništa, samo druženje i zato smo nastavili da je posjećujemo i 10 mjeseci nakon projekta. Mi je nasmijemo, pomažemo i ohrabrujemo da se bori kroz svoj i onako već težak život,  kazali su nam Ajdin i Ehlimana.

Ajla Kustura, jedna od najmlađih članica Udruženja „Zlatne ruke“, kaže da su na ovaj način danas u Ilijašu željeli obilježiti Međunarodni dan starijih osoba i Međunarodni dan kafe.

Krajem aprila ove godine posjetila nas je koordinatorica Udruge Dajana i predložila da učestvujemo u projektu koji ima za cilj zdravo starenje, participaciju starijih u društvenom životu. Mi smo prihvatile, imali smo 10 radionica, kako volontirati, kako pomagati starijim osobama, kako gledati na njihove bolesti koje su ih zadesile i drugo. Prošli mjesec smo završili sa tim projektom, ali smo evo nastavili druženje i učešće u daljim projektima, a cilj je osim pomoći starijima u potrebi naglasiti da mnoge starije osobe još imaju mnogo ponuditi društvu, biti aktivni i korisni članovi zajednice.

Godine 1990., Generalna skupština  Ujedinjenih naroda proglasila je 01. oktobar Međunarodnim danom starijih osoba kako bi se skrenula pažnja na potrebe i prava starijih širom svijeta. Ova odluka rezultat je sve veće svjetske populacije starijih osoba i potrebe da se promoviraju njihova prava i dostojanstvo. Međunarodni dan starijih osoba ima za cilj podsjetiti svijet na važnost poštivanja i brige o starijim osobama, promovirati njihova prava i sudjelovanje u društvu, te potaknuti različite inicijative za unapređenje kvaliteta života starijih osoba širom svijeta. Godine 2020. Skupština Svjetske zdravstvene organizacije proglasila je „Dekadu zdravog starenja 2020-2030“. Slogan SZO i UN „Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj“ naglašava nužnost promicanja aktivnog i zdravog starenja.

Udruga „Srce za bližnje“ je nevladina i neprofitna organizacija koja je registrirana 12.01.2021. za  djelovanje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Svojim radom nastoji poboljšati kvalitet života i zdravlja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Razvija i promovira društvenu solidarnost kod pojedinca, organizacija i kompanija, potiče volonterski angažman, zagovara i kreira mehanizme podrške za kvalitetniji život ranjivih starijih osoba u lokalnim zajednicama.

Povezane objave

Back to top button