Udruženje “Mali ljudi velikog srca” osnovano je 2014. godine u Visokom sa  ciljem pomoći i posredovanja u liječenju pacijenata koji ne mogu naći  adekvatnu medicinsku pomoć i njegu u BiH. Gosti jutarnjeg programa Radio Ilijaša su bili Alen Kučuković, predsjednik i Anera Fazlić, sekretar Udruženja koji su predstavili svoj rad.

Osnivač je  Alen  Kučuković, trenutni predsjednik Udruženja.

Od 2014. godine  do danas imali smo preko 100 pacijenata koji su se obratili Udruženju. Trenutno se preko Udruženja liječi  13 aktivnih pacijenata. Od toga 5  pacijenata su djeca. Udruženje pacijentima pomaže da dobiju mišljenje ljekara, da prikupe  novčana sredstva i bezbjedno otputuju na liječenje. Osim materijalne  nastojimo pružiti i moralnu podršku našim korisnicima kako bi što  lakše prošli proces liječenja. Bolnice sa kojima trenutno sarađujemo su  Centar za srce iz Tuzle,  zdravstvena grupacija Acibadem iz Turske; sa bolnicama iz Hrvatske:  KBC Rebro, Klinička bolnica Dubrava Zagreb, Klinika za dječije bolesti  Zagreb, i sa nekoliko klinika sa područja Ruske Federacije- Neurovita,  Sečinova, Blohin, Fjodorova itd – kazao je Kučuković.

Udruženje svakodnevno radi na pronalasku što kvalitetnijih i  povoljnijih medicinskih centara kako bi naši pacijenti dobili što  bolju medicinsku njegu. Nakon potpisivanja Ugovora o saradnji sa bolnicama iz Rusije imamo  zainteresovane pacijente iz Srbije i Makedonije koji bi se liječili  posredstvom Udruženja.

Novac prikupljamo putem jedinstvenih humanitarnih brojeva, koje  dodjeljujemo pacijentima pojedinačno na osnovu hitnosti liječenja i  iznosa koji treba prikupiti, također sredstva za pacijente prikupljamo  putem PayPal-a i GoFundMe servisa, i putem računa Udruženja.
Osim posredovanja u liječenju Udruženje ima aktivan Projekat  zapošljavanja osoba sa invaliditetom (u saradnji sa Fondom za  profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 
FBiH), a preko kojeg smo do sada na određeno zaposlili 16 osoba sa 
invaliditetom. Dvije osobe sa invaliditetom sa područja općine Ilijaša su zaposlene u  Udruženju preko navedenog Projekta zapošljavanja, a još 10 ih je  apliciralo za slijedeći Projekat zapošljavanja. Sa područja općine Ilijaš dva pacijenta, dva dječaka, se liječe  posredstvom Udruženja, a to su Arnel Šehić i Vedad Avdagić-kazala je Anera Fazlić, sekretar Udruženja.

Sve novosti o Udruženju i  pacijentima te apele za pomoć objavljujemo 
na web stranici www.maliljudivelikogsrca.org te putem Facebook 
stranice, Twitter i YouTube kanala.

Share.

Comments are closed.