ULD „Zec“ Ilijaš: Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu Zakona o lovstvu FBiH, Član 75. i Satuta Udruženja, Upravni odbor Udruženja raspisuje:

OGLAS

Za prijem u radni odnos Lovočuvara u lovištu „Paljevo“ Ilijaš.

Lovočuvar će obavljati poslove i radne zadatke predviđene Zakonom o lovstvu FBiH i aktima Udruženja, a imenuje se na određeno vrijeme na period od jedne (1) godine s mogućnošću produženja ili prijema na neodređeno vrijeme u radni odnos.

USLOVI:

Kandidati treba da ispunjavaju opće Zakonom predviđene uslove i to:

 • Da su državljani Bosne iHercegovine
 • Da su stariji od 18 godina
 • Da su zdravstveno sposobni da obavljaju posao za koji se kandiduju
 • Da se protiv njih ne vodi krivični postupak
 • Da imaju odgovarajuće obrazovne i stručne kriterije

Pored općih uslova, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene usvojenim aktima i normativnim aktima Udruženja koji su zasnovani na odredbama Zakona o lovstvu, a to su:

 • Srednja stručna sprema
 • Zdravstveno sposoban za poslove lovočuvara
 • Položen lovački i lovočuvarski ispit
 • Ispunjen uslov za nesmetano nošenje oružja
 • Položen vozački ispit „B“ ili „B“ i „C“ kategorije
 • Da posjeduje terensko vozilo
 • Ostale uvjete propisane Zakonom i aktima Udruženja

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze u originalnom primjerku ili ovjerene kopije o ispunjenju kriterija iz ovog oglasa:

 • Biografiju sa precizno kratkim pregledom profesionalnih aktivnosti i radnog iskustva
 • Ovjeren prepis dokaza o stručnoj spremi
 • Ovjerenu fotokopiju lične karte
 • Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Kontakt telefon
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (samo kandidat koji bude izabran i to po okončanju oglasne procedure a prije zasnivanja radnog odnosa)
 • Ostale dokumente kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta ovog oglasa

Izbor kandidata komisija će vršiti uz procjenu općih i posebnih uslova i bodovanjem prema usvojenim kriterijima od strane Upravnog odbora Udruženja.

Pri izboru prednost imaju kandidati koji se nalaze na spisku nezaposlenih kod Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na oglas slati na adresu: ULD „ZEC“ Ilijaš, Bosanski put br. 3, 71 380 Ilijaš.

Dokumenti se ne vraćaju.

Prethodni članakKnjiga sedmice: “Deseta vrata pakla” novinara i književnika Rezaka Hukanovića
Naredni članakAMK Ilijaš: Osvajanjem Kupa Federacije BiH u disciplini OSV završena sezona za 2022.