Ulična akcija i Javna debata o temi „Bolje Sarajevo za sve nas“

Centri civilnih inicijativa (CCI)  danas su u Općini Ilijaš organizovao Uličnu akciju i Javnu debatu pod nazivom „Bolje Sarajevo – za sve nas“ u okviru istoimene kampanje, koja ima za cilj informisanje i uključivanje građana u procese donošenja odluka kojima se može uticati na poboljšanje javnih usluga na lokalnom i kantonalnom nivou.

Na Uličnoj akciji, građani su se putem pripremljenog štampanog materijala, upoznali sa problematikom sukoba nadležnosti u Kantonu Sarajevo (KS),  prijedlozima zakonskih rješenja od interesa za građane i javne usluge koje im pružaju opštine, grad i kanton, te dobili osnovne informacije kako bi bili spremni aktivno učestvovati u daljem procesu.

Ustavne nedorečenosti i sukob nadležnosti između devet sarajevskih općina, Grada Sarajeva i Kantona Sarajevo (KS) prepreka su da kvalitet  usluga  i  zadovoljstvo  građana  budu  iznad  svih  drugih  prioriteta.  Usvajanjem amandmana na Ustav KS krajem jula 2017. godine, stekli su se preduslovi za  uspješno  provođenje  reformi  Ustava  KS,  koje  vode  ka otklanjanju sukoba nadležnosti, poboljšanju javnih usluga u  KS i  kvalitetnijem  životu  građana.  Putem javnih debata, nastoji se doći do dodatnog mišljenja šire javnosti i podrške reformskim procesima i zakonima, te upoznavanje javnosti u jedinicama lokalne uprave sa ciljevima procesa i reformi koje nova zakonska rješenja donose. Period usvajanja novog Zakona o lokalnoj samoupravi KS, kojim se regulišu nadležnosti i najveći broj usluga je nabolji trenutak za uključivanjegrađana i otvaranje dijaloga“ –  navela je Lejla Deronja-Suljić menadžerica projekta.

Ulične akcije i javne debate biće održane i u drugim općinama u KantonuSarajevo u naredna dva mjeseca. Sljedeća je Općina Vogošća, gdje su slični događaji planirani za 2. juli 2018. godine. Aktivnosti se provode u saradnji sa općinskim vlastima, kao i Ministarstvom pravde i uprave KS.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić ističe kako mu je zadovoljstvo da se na ovaj način raspravlja o ovom zakonu kojim se tretira sva ova problematika,  kako bi zaista došlo do zakona koji će omogućiti transformaciju prenosa nadležnosti sa kantona, odnosno uspostavljanja nadležnosti jedinica lokalne samouprave kako su ona definisana federalnim zakonom o principima lokalne samouprave.

„S obzirom da se radi  o jednoj vrlo važnoj materiji odnosno procedurama javnih rasprava koje su vezane za donošenje Kantonalnog zakona u lokalnoj smaoupravi i bitno je da se uključe sve strukture, dakle od organa uprave, općinskog vijeća, mjesnih zajednica i generalno građana. Mi znamo da je ovo vrlo složena materija i jako bitna za funkcionisanje lokalnih zajednica i zbog toga je bitno da svako da svoj doprinos u donošenju zakona. Znamo da je i pravni ambijent vrlo složen kod donošenja ovog zakona prije svega mislim kako je to ustavom kantona i federacije postavljeno u Kantonu Sarajevo. Zbog toga evo jedan duži period nismo uspjeli doći do ovog novog zakona, ali znamo da je ustavni sud FBiH još 2010. godine donio dvije presude i 2015. godine dopunsku presudu kojom se nalaže Kantonu Sarajevo da donese zakon usklađen sa Federalnim zakonom o principima lokalne samouprave. Do tog rješenja još uvijek nismo došli upravo zbog ovih specifičnih razloga što imamo u Kantonu Sarajevo i grad Sarajevo koji ima status jedinice lokalne samouprave. Znamo da je Ustavom Kantona Sarajevo definisana nadležnost grada i općina u sastavu Kantona Sarajevo gdje se definiše nedjeljiva komunalna infrastruktura, a ona obuhvata vodosnadbjevanje i tretman otpadnih voda. Nosilac svih tih funkcija je kanton i one trebaju da pređu na lokalnu zajednicu. Meni je zadovoljstvo da na ovaj način se raspravlja o ovom zakonu koji se tretira sva ova problematika kako bi zaista došlo do zakona koji će omogućiti ovu transformaciju prenosa nadležnosti sa kantona, odnosno uspostavljanja nadležnosti jedinica lokalne samouprave kako su ona definisana federalnim zakonom o principima lokalne samouprave“, rekao je načelnik Akif Fazlić.

 

Kampanju podržava Vlada Švicarske, a sprovode Centri civilnih inicijativa u BiH.

Prethodni članakSutra počinje upis u srednje škole KS
Naredni članakOŠ “Hašim Spahić” ispratila 22. generaciju maturanata