Dragi učenici, dragi roditelji,

prvi konkursni rok za #online upis učenika/ca u prvi razred srednje škole na području Kantona Sarajevo je od 1️⃣5️⃣. juna do 2️⃣2️⃣. juna 2020. godine.

U skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/19) učenici državljani Bosne i Hercegovine koji su završili osnovnu školu u Bosni i Hercegovini, izvan Kantona Sarajevo, upisuju se u srednje škole Kantona Sarajevo pod istim uslovima kao i učenici sa područja Kantona Sarajevo.

📌Vlada Kantona Sarajevo donijela je #Zaključak broj: 02-04-9610-13/20 od 9.4.2020. godine, da se u školskoj 2019/2020. godini neće realizirati polaganje eksterne mature za učenike 9. razreda osnovne škole na području Kantona Sarajevo. U skladu sa Instrukcijom o utvrđivanju ekvivalenta bodova za eksternu maturu broj: 11-34-9385-4/20 od 23.4.2020. godine, u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo, u školskoj 2019/2020. godini, utvrđuje se ekvivalent bodova eksterne mature.

✍️S tim u vezi, učenicima izvan Kantona Sarajevo koji se žele upisati u 1. razred srednje škole na području #KantonaSarajevo, utvrdit će se, na isti način, ekvivalent bodova eksterne mature. Bodovanje učenika vršit će se automatski kroz informacioni sistem #EMIS #Web na osnovu uspjeha učenika (6, 7, 8. i 9. razred) kao broj bodova za eksternu maturu.

➡️Učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo potrebno je da se prijave elektronski i to na način da potrebnu dokumentaciju dostave na e-mail osnovne škole na području Kantona Sarajevo koju izabere roditelj/staratelj učenika najkasnije do 8️⃣. juna 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣. godine.

Prilikom prijave učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo potrebno je da dostave sljedeću dokumentaciju:⬇️⬇️

Izvod iz matične knjige rođenih;

Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;

Uvjerenje o završenom 6, 7. i 8. razredu (ukoliko se radi o osmogodišnjem obrazovanju potrebno je dostaviti uvjerenje o završenom 5, 6. i 7. razredu);

Dokumenti/Diplome koji dokazuju rezultate postignute na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini, države Bosne i Hercegovine, kao i na međunarodnim takmičenjima.

Share.

Comments are closed.