BIH

Uplaćene dvomjesečne subvencije za grijanje

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uputilo je obavijest da su danas uplaćena novčana sredstva za subvencioniranje troškova grijanja za 1.111 korisnika ovog prava u Kantonu Sarajevo.

Sredstva su uplaćena za mjesece novembar i decembar tekuće godine u ukupnom iznosu od 223.200 KM.

Subvencije za grijanje na čvrsto gorivo uplaćene su na tekuće račune korisnika, dok su subvencije za grijanje na električnu energiju, centralno grijanje i gas uplaćene na račune Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH-Elektrodistribucija Sarajevo, te preduzećima “Toplane-Sarajevo” i “Sarajevogas”.

Povezane objave

Back to top button