VIJESTI

Uplaćene naknade po osnovu zaštite porodice sa djecom

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas korisnici po osnovu zaštite porodice sa djecom u Kantonu  svoje februarske naknade moći podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2.338.338,88 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.430 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

Press Vlade KS

Povezane objave

Back to top button