BIHVIJESTI

Uprava civilne zaštite KS: Preporuke za poduzimanje preventivnih mjera zaštite od poplava

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo izdala je preporuke za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od obilnih padavina i jakog vjetra, koje se očekuju od 16. do 20. januara ove godine.  

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kao i drugih relevantnih platformi koje se bave vremenskim prognozama, u periodu od 16. do 20. januara ove godine na području Kantona Sarajevo, odnosno Bosne i Hercegovine, očekuju se obilnije kišne padavine praćene jakim udarima vjetra koje mogu prouzrokovati bujične poplave i poplave u urbanim sredinama te je Kantonalna uprava civilne zaštite (KUCZ) KS izdala preporuke.

Preporučuju svim pravnim i fizičkim licima da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara odmah poduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina i jakog vjetra, odnosno pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene kišne padavine i jake udare vjetra.

Tako će se stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagiranje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava i jakih udara vjetra,  čime će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

– Posebno apelujemo na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo da kontinuirano vrše obilazak najugroženijih područja od poplava i da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi bile spremne kao snage prvog odgovora, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće obilne kišne padavine i jake udare vjetra na području svojih općina – navodi se u preporukama KUCZ-a.

Svi su dužni da odmah čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o tome dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Povezane objave

Back to top button