Uprava za indirektno oporezivanje BiH: prihodi veći za 357 miliona BAM

Prihodi od indirektnih poreza za sedam mjeseci ove godine iznosili su četiri milijarde i 266 miliona BAM i veći su za 357 miliona BAM ili 9,14 posto u odnosu na isti period 2017..

Načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju u Upravi za indirektno oprezivaje (UIO) BiH Ratko Kovačević rekao je kako je u julu ove godine UIO je prikupila 688 miliona BAM indirektnih poreza, što je za 69 miliona BAM više u odnosu na juli 2017..

Nakon što je Uprava privrednicima u BiH izvršila povrat PDV-a u iznosu od 790 miliona BAM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-juli 2018. godine, a to su država, entiteti i Brčko Distrikt, iznosili su tri milijarde i 476 miliona BAM i veći su za 299 miliona BAM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu lani.
Kovačević je na konferenciji za novinare rekao da je za finansiranje državnih institucija u periodu januar-juli ove godine raspoređen iznos od 432 miliona BAM. Federaciji BiH je doznačena milijarda i 931 milion BAM, Republici Srpskoj 982 miliona BAM i Brčko Distriktu 105 miliona BAM.

Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 BAM), Federacija BiH je dobila dodatnih 6,5 miliona BAM, Republika Srpska 4,3 miliona BAM i Brčko Distrikt 200.000 BAM.

U julu ove godine Upravni odbor UIO je na svojoj 30. sjedinici 10. jula donio Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva.

Odlukom je utvrđeno da od ukupnih prihoda od putarine 10 posto ostaje na podračunu kod Centralne banke i služit će za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele, a preostalih 90 posto prihoda od putarine dijeli se između entiteta i Brčko Distrikta BiH tako da 59 posto pripada Federaciji BiH, 39 posto pripada Republici Srpskoj i dva procenta pripada Brčko Distriktu.

Uprava je shodno navedenoj odluci sredstava od putarina, u iznosu od 0,25 BAM za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, prikupljena u februaru, martu, aprilu, maju i junu 2018. godine, a koja su prenesena na poseban podračun u Centralnoj banci, 16. jula raspodijelila i to u ukupnom iznosu od 138.516.453,94 KM (90 posto prihoda od putarine).

Federaciji BiH raspoređen je ukupan iznos od 81.724.707,83 BAM (59 posto), Republici Srpskoj 54.021.417,04 BAM (39 posto), a Brčko Distriktu BiH doznačeno je 2.770.329,07 BAM (dva posto).

Prethodni članakJavni poziv za dostavu ponuda za odabir najboljeg ponuđača za zakup školske kuhinnje
Naredni članakNastup članova KUD Ilijaš na Međunarodnom festivalu folklora u Brčkom