ILIJAŠVIJESTI

Upriličen Svečani prijem za novoizabrane Savjete mjesnih zajednica općine Ilijaš

Svečani prijem novoizabranih Savjeta mjesnih zajednica općine Ilijaš i preuzimanje certifikata, upriličeno je u sali Općinskog vijeća Ilijaš. Uz prisustvo načelnika općine Ilijaš Akifa Fazlića, predsjedavajuće OV Alme Mešić, članova i predsjednika Općinske izborne komisije Nedima Matoruge, pomoćnice načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš Sanje Zagorac-Jozić, članovi 14 novoizabranih Savjeta preuzeli su certifikate o prihvatanju mandata.

Alma Mešić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš poželjela im je puno uspjeha i sreće u predstojećem periodu te izrazila nadu da će svojim radom doprinijeti poboljšanju uslova u mjesnim zajednicama i kvaliteti života svakog građanina.

„Ukupno njih 70 danas je zvanično preuzelo mandate, a time i odgovornost i posao koji će raditi u naredne četiri godine. Sigurna sam da će svi njihovi prijedlozi, sugestije i ono što donesu sa terena biti uveženi od strane Općinskog načelnika, a da će Vijeće dati podršku Savjetima koji su prva adresa na koju se građani uvijek obraćaju. Cilj nam je da svi zajedno u konačnici radimo na poboljšanju kvalitete života naših građana. Savjeti mjesnih zajednica imaju veliku ulogu u praćenju Strategije razvoja Općine Ilijaš. U ime Općinskog vijeća Ilijaš i u svoje lično ime čestitam novoizabranim članovima Savjeta MZ uz nadu i uvjerenje da će vrijedno raditi“, kazala je Mešić.

Načelnik općine Ilijaš Akif Fazlić istakao je da je Općinsko vijeće provelo važnu društvenu i političku aktivnost, a to su izbori u mjesnim zajednicama.

„Izbori su provedeni na način koji je doprinjeo da dođemo do novih saziva Savjeta mjesnih zajednica kroz procedure koje su definisane Odluka Općinskog vijeća Ilijaš, te da je mjesna samouprava važan segment loklane samouprave i da Savjeti imaju značajnu poziciju u kreiranju društveno – ekonomskog razvoja u okviru svojih mjesnih zajednica, a onda se sve to sublimira i na općinu Ilijaš.

Pozicija Savjeta je važna u smilu komunikacije između građana i institucija u okviru loklane zajednice. Mnogo toga predstoji pred našom loklanom zajednicom u smislu transformacije funkcionisanja i načina kako se to radi u novim zakonskim uslovima strateškog planiranja. Općina Ilijaš je donijela Strategiju razvoja za period od 2021. do 2027. godine i to je okvir i za djelovanje Savjeta kada je u pitanju lokalni razvoj, ali naravno i nove idje će se usvajati kroz godišnje i trogodišnje planiranje uvrštavati u naše planske dokumente. Od iduće godine počinjemo sa prograsmkim budžetiranjem, koji je odgovorniji i zahtjevniji proces, jer podrazumijeva da ono što mi danas predložimo i usvojimo kao plansku aktivnost bude okosnica planiranja.

Čestitam svim izabranicima, to je vrlo važna i odgovorna pozicija koja predstavlja spregu između građana i loklane zajednice i u toj sprezi se očekuje da se identificiraju najvažniji projekti koji će doprinijeti razvoj mjesnih zajednica, te da se kroz strateško planiranje postavi“, istakao je načelnik Fazlić.

Elmin Brkić, reizabrani predsjednik Savjeta MZ Luka zahvalio se članovima prethodnog Savjeta MZ Luka na radu i podršci te ističe da nastavlja sa radom za dobrobit svih građana MZ Luka.

„Velika je odgovornost na predsjednicima Savjeta mjesnih zajednica jer su oni prvi kontakat i spona između građana i lokalne vlasti. Koristim ovu priliku da čestitam kolegama koji su izabrani“, kazaoa je Brkić.

Muhamed Mešanović, novoizabrani predsjednik Savjeta MZ Podlugovi istakao je da će kroz kontinuirani rad raditi na poboljšanju svih uslova kvalitete života u ovoj mjesnoj zajednici.

„Trudit ću se da sa članovima Savjeta MZ Podlugovi i uz pomoć Općine Ilijaš doprinesemo još boljem funkcionisanju naše MZ. Nadam se da će građani biti zadovoljni našim radom. Kao novoizabrani predsjednik Savjeta MZ Podlugovi očekujem od članova savjeta ozbiljnost u radu, a od Općine Ilijaš i Službe podršku prilikom realizacije projekata koje budem kandidovali. Naš fokus će biti na infrastrukturnim projektima“, kazao je Mešanović.

Povezane objave

Back to top button