Na početku junske sjednice Općinskog vijeća Ilijaš svečanu zakletvu položila je nova vijećnica Marioneta Ilić-Jureta, koja je zamijenila kolegu Eldara Šehića (OO SDP Ilijaš).

Vijećnici su podržali Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu, koji je obrazložio načelnik Akif Fazlić kazavši da je Plan ušteda, kojeg su vijećnici usvojili prethodnih mjeseci u toku krize i pandemije bio uvod za ovaj dokument koji jeste ambiciozan i moguće je da milion KM manji iznos bio realniji ali se, ipak,  željelo osigurati nastavak razvoja i realizacije kapitalnih projekata.

Izmjenama i dopunama Budžeta Općine Ilijaš za 2020. godinu utvrđeni su ukupni prihodi i  primici u iznosu od 14 miliona 209 hiljada i 55 KM što je umanjenje za 8,92 posto u odnosu na aktuelni Plan Budžeta za 2020. godinu.

U zavisnosti od situacije preostaje i mogućnost da se nove Izmjene i dopune Budžeta korigiraju u septembru.

Iz vijećničkih pitanja i inicijativa izdvajamo:

Vijećnik dr. Anel Bumbulović, predstavnik Zdravstvenog savjeta Općine Ilijaš,  iznio je problematiku nedostatka ljekarskog kadra s kojim se suočava Dom zdravlja Ilijaš kazavši kako su ogromne potrebe stanovništva nakon mjera zabrane za uslugama porodične medicine, a kapaciteti minimalni i reducirani na pet ljekara, koji osim u Ilijašu rade i u Podlugovima i Srednjem te su angažirani kao ispomoć u pružanju pomoći migrantima.

Nastojeći riješiti ovaj gorući problem, predložen je zaključak koji su vijećnici podržali da nadležno ministarstvo i JU Dom zdravlja KS obezbijede specijalistu pulmologa i tri doktora medicine u Dom zdravlja Ilijaš.

Drugi važan zaključak, čiji je predlagač vijećnik Fahir Hasanović, odnosio se na osiguranje autobuskog prijevoza i potpisivanje ugovora sa prijevoznicima i vozne linije za vrijeme školskog raspusta na relacijama, Dragoradi-Ilijaš, Srednje-Ilijaš, Kamenica-Ilijaš, Bioča-Ilijaš i Popovići-Ilijaš, što je također usvojeno i u tu svrhu su planirana sredstva deanas usvojenim rebalansom Budžeta Općine Ilijaš za 2020.godinu.  Usvojen je i zaključak da se zadužuje Direkcija za ceste KS da zaduži izvođače radova i da se izvrši potkresivanje žbunja i trave koje otežavaju saobraćaj i vidljivost na cesti na području MZ Gajevi i Dragoradi.

Vijećnici su podržali i  „Lokalni  akcioni plana za djecu općine Ilijaš za period 2020 -2022. godina“ koji je obrazložila pomoćnica načelnika Sanja Zagorac-Jozić.

Svrha izrrade ovog dokumenta je pokretanje kontinuiranih aktivnosti radi provođenja UN konvencije o pravima djeteta.  Nosioci aktivnosti izrade lokalnih akcionih planova su multisektorske Grupe za dobrobit djece koje je osnovao World Vision BiH, koje okupljaju sve javne ustanove relevantne za zaštitu djece, nevladine organizacije, kao i predstavnike lokalne samouprave i vjerskih zajednica Akcioni plan sadrži mjere i aktivnosti koje trebaju da poduzmu lokalne vlasti i organizacije kako bi se osigurali dobri uslovi odrastanja i funkcionisanja u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, sigurnosti, zdravstvene i socijalne zaštite, te životnog standarda i sportskih i kulturnih sadržaja.

I ostale tačke, zastupljene dnevnim redom ove sjednice a tiču se usvajanja i realizacije regulacionih planova, dobile su vijećničku podršku.

Snimak cijele sjednice pratite u srijedu 01. jula od 13:00 sati u programu Radio Ilijaša.

Share.

Comments are closed.