BIHVIJESTI

Usvojene liste poslodavaca za dva programa zapošljavanja, posao za 40 vatrogasaca-pripravnika i 200 nezaposlenih osoba medicinske struke

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je jučer liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u programima sufinansiranja zapošljavanja vatrogasaca-pripravnika i sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove s područja KS, po javnom pozivu od 09. decembra ove godine.

Liste će biti objavljene sutra na web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, nakon prijema Vladinih zaključaka o ovim listama.

“Ove liste se odnose na prva dva, od ukupno pet, programa planirana aktivnim mjerama zapošljavanja za ovu godinu. Kroz program sufinansiranja zapošljavanja vatrogasaca-pripravnika bit će zaposleno 40 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje, za što je izdvojeno 192.000 KM. Također će biti zaposleno 200 osoba medicinske struke i to 100 sa visokom i višom stručnom spremom, te 100 osoba sa srednjom stručnom spremom, u javne zdravstvene ustanove KS. Za te je svrhe dodatno izdvojeno 1.200.000 KM”, kazala je resorna ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Jasna Agić.

Istakla je da će uskoro biti implementirana i preostala tri programa za ovu godinu, a radi se o programima zapošljavanja “Posao za sve”, sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa visokom i višom stručnom spremom, te samozapošljavanja nezaposlenih osoba, a za što je osigurano 9.506.934 KM.

Vlada Kantona Sarajevo je u ovoj godini, putem resornog ministarstva, izdvojila ukupno 14.348.971 KM, u svrhu zapošljavanja 1.849 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje, kroz pet pomenutih programa, te programe javnih radova, sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za rad sa djecom s poteškoćama , te programa ‘Posao za sve-19’”, dodala je ministrica Agić.

Povezane objave

Back to top button