Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija – s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima — KANTONI I OPĆINE” gradovima i općinama.

Ovom Odlukom utvrduje se raspodjela sredstava utvrdenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija na poziciji „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima — KANTONI I OPĆINE” gradovima i općinama u iznosu od 11.200.000,00 KM na ime dodjele financijske pomoći proračunima gradova i općina u svrhu pomoći u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19 i sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije.

5e8814dec0267
Share.

Comments are closed.