Vlada FBiH: Poticaj poljoprivredi i industriji

Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 87.000.000 KM.

Mjere novčanih podrški predviđene ovim u programom doprinose ispunjavanju ciljeva unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, te povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Usvajanju Programa prethodila je opsežna javna rasprava u sklopu koje je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobilo veliki broj sugestija, prijedloga i komentara na Nacrt programa.

Održani su sastanci sa odborima za poljoprivredu oba doma Parlamenta Federacije BiH, nadležnim kantonalnim ministarstvima, predstavnicima saveza i udruženja poljoprivrednika. U skladu s tim, povećana su sredstva za biljnu proizvodnju koja ove godine iznose 13.330.000 KM. Za animalnu proizvodnju je predviđeno 56.200.000 KM.

Pored Modela podrške proizvodnji, od ukupnih sredstava Programa podrški za 2021. godinu, iznos od 14.050.000 KM je predviđen za Model ruralnog razvoja, koji za cilj ima sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja FBiH.

U okviru ovog modela potiču se investicije u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, nabavku visokokvalitetne rasplodne stoke i podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda. Iznos od 2.000.000 KM predviđen je za podršku investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije koje kreditira Razvojna banka FBiH preko kreditne linije za poljoprivredu.

Za Model ostalih vrsta podrški predviđen je iznos od 2.920.000 KM. Ova sredstva će biti korištena za sufinansiranje penzijskog i zdravstvenog osiguranja za nove obrte, finansiranje izrade Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, Operativnog programa razvoja zadrugarstva, podršku opremanju laboratorija i veterinarskih organizacija, sufinansiranje osiguranja od šteta u poljoprivredi, podršku organizovanju stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova te sufinanciranje izlaganja na sajmovima.

Određena su i sredstva za sufinansiranje organizovanja poljoprivrednika, aktivnosti poljoprivrednih zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta sa područja Federacije BiH i otkup njihovih proizvoda s ciljem njihove prodaje, prerade ili izvoza.

ZA PODRŠKU INDUSTRIJI 7,2 MILIONA KM

Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 7.200.000 KM.

Ovim iznosom obuhvaćeno je 2.500.000 KM planiranih Budžetom FBiH za 2021. godinu, 4.599.348,47 KM sredstava zatečenih na računu u Union banci (ovaj iznos može biti umanjen za oko 2.400.000 KM, s obzirom na započete a nerealizovane aktivnosti dodjele sredstava po Programu za 2020. godinu), te 2.511.000 KM koje će mjesečno biti alocirane na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata kredita.

Cilj Programa je stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, kao i poboljšanje okvirnih uslova za poslovanje u svim dijelovima FBiH, a očekivani efekti su rast broja novozaposlenih, produktivnosti radne snage i indeksa industrijske proizvodnje, povećanje proizvodnih kapaciteta uvođenje novih naprednijih tehnologija i tehnoloških postupaka, kao i unaprjeđenje postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka i reinženjeringa.

Očekivani su i razvoj novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usługa s većom dodanom vrijednosti, povećanje konkurentnosti, porast prometa i poboljšanje općeg privrednog stanja i povećanje standarda.
Sredstva su namijenjena metalnoj, elektro i automobilskoj industriji, zatim industriji građevinskog materijala i nemetala, drvnoj, papirnoj i grafičkoj industriji, proizvodnji tekstila, odjeće, kože i obuće, te hemijskoj i farmaceutskoj, kao i industriji gume i plastike.

Prethodni članakBBI banka donira 100 hiljada KM za borbu protiv Covid-19
Naredni članakDonacija od 40 hiljada KM i nastavak osmogodišnjeg prijateljstva kompanije Bingo i SOS Dječijih sela BiH