VIJESTI

Vlada FBiH utvrdila maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela odluku kojom kao mjeru neposredne kontrole cijena na području Federacije propisuje utvrđivanje maksimalne visine marži u trgovini (kalkulativne cijene) za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

Obrazloženo je da je Odluka donesena u skladu sa Zakonom o kontroli cijena, a s ciljem zaštite životnog standarda građana, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Prilikom određivanja visine marži u veleprodaji i maloprodaji vodilo se računa da marža trgovaca može pokriti troškove poslovanja i osigurati im kontinuitet obavljanja djelatnosti, kao i da ne služi za ostvarenje ekstra profita trgovaca.

Prema Odluci, mjere neposredne kontrole cijena odnose se na proizvode u nadležnosti FBiH, županije, grada i općine, propisane odredbama Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale životne namirnice i druge proizvode koje prodaju svi sudionici u lancu opskrbe, odnosno gospodarska društva i druga pravna i fizička lica koja proizvode i obavljaju trgovinu na veliko i na malo.

Ova pravna i fizička lica obavezna su utvrditi i primjenjivati marže tako da one u veleprodaji i maloprodaji ne prelaze maksimalnu visinu marži u procentualnom iznosu na nabavnu cijenu.

Ova obaveza, prema današnjoj Odluci, odnosi se na pšenično brašno tip 550 (po kilogramu propisana je veleprodajna marža pet posto, maloprodajna sedam posto), zatim sve vrste kruha od pšeničnog brašna (cijeli ili narezani) po kilogramu (veleprodajna marža pet posto, maloprodajna sedam posto), mlijeko kravlje, pasterizirano, homogenizirano i sterilno po litru (veleprodajna marža tri posto, maloprodajna šest posto), kao i jestivo ulje suncokretovo po litru (veleprodajna marža pet posto, maloprodajna šest posto). Tu su i šećer kristal bijeli, po kilogramu (veleprodajna marža četiri posto, maloprodajna osam posto), potom svježa konzumna jaja, po komadu (veleprodajna marža pet posto, maloprodajna šest posto), kao i sve vrste svježeg mesa (veleprodajna marža pet posto, maloprodajna šest posto), te deterdženti za veš u prahu po kilogramu i za suđe tečni po litru (veleprodajna marža osam posto, maloprodajna 12 posto).

Inače, u razlozima za donošenje Odluke, Ministarstvo je podsjetilo da je Vlada FBiH na sjednici 8. travnja 2021. godine donijela Odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

Tom odlukom je bilo propisano da su pravna i fizička lica obavezna utvrditi i primjenjivati marže tako da one ne prelaze visinu marži tih proizvoda u procentualnom iznosu na dan 31. prosinca 2020. godine.

Kako je navedeno u obrazloženju, a s obzirom na tu vremensku odrednicu, Odluka je izgubila svoju svrhu, jer su brojni trgovinski objekti otvoreni nakon 31. prosinca 2020. godine. Stoga je bilo potrebno izvršiti korekciju mjere neposredne kontrole cijena tako da se donese nova odluka. Također, podsjeća se i da je Vlada FBiH na sjednici 14. lipnja ove godine donijela zaključak kojim je usvojila informaciju o prestanku epidemije COVID-19 na teritoriji Federacije BiH.

Međutim, s ciljem zaštite životnog standarda stanovništva, posebno u kontekstu aktualnih inflatornih utjecaja koji u kontinuitetu smanjuju kupovnu moć stanovništva, Vlada je današnju odluku donijela smatrajući da su i dalje potrebne odgovarajuće mjere neposredne kontrole cijena na osnovne životne namirnice i pojedine higijenske proizvode.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH, a za kontrolu njenog provođenja nadležne su federalna, županijska, gradska i općinska tržišna inspekcija, navodi se u priopćenju Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Usvojena informacija u vezi nacrta Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je danas informaciju Federalnog ministarstva finansija povodom zahtjeva Ministarstva sigurnosti BiH za davanje mišljenja u vezi Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Kako je obrazloženo, Radna grupa koju je imenovalo Vijeće ministara BiH je u završnoj fazi izrade prijedloga teksta ovog nacrta zakona, koji će biti predmet MONEYVAL evaluacije, a Ministarstvo sigurnosti BiH je zatražilo mišljenje s ciljem preciziranja nadležnih organa koji će sa entitetskog nivoa biti zaduženi za nadzor nad obveznicima za provedbu ovog zakona.

Federalna vlada zaključkom je imenovala Federalnu upravu za inspekcijske poslove kao nadležni organ za vršenje nadzora u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti za obveznike iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Također, Federalna uprava obavezana je da izvrši nužne korekcije u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, u smislu utvrđivanja radnih mjesta za federalne inspektore koji će vršiti navedene nadzore.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da Federalnoj upravi osigura sva potrebna finansijska sredstva s ciljem blagovremene realizacije potrebnih, administrativnih, kadrovskih i tehničkih pretpostavki za efikasno vršenje ovog nadzora.

Drugim zaključkom Vlada je prihvatila izjašnjenja Komisije za vrijednosne papire FBiH, Agencije za nadzor osiguranja FBiH, Federalnog ministarstva pravde, Federalne uprave za inspekcijske poslove, te Agencije za bankarstvo FBiH, na osnovu kojih je sačinjen zbirni tabelarni pregled nadzornih organa za obveznike iz Nacrta zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Ova izjašnjena i zbirni tabelarni pregled kao sastavni dio ovog zaključka bit će dostavljena Ministarstvu sigurnosti BiH.

Oba današnja zaključka Vlade FBiH stupaju na snagu danom donošenja.

Izvor: BHRT

Povezane objave

Back to top button