BIH

Vlada KS inicirala da se ukinu sve participacije građana u troškovima liječenja i zdravstvene zaštite

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je  Odluku o stavljanju van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, te je uputila prema Skupštini KS koja će donijeti konačnu odluku.

Nakon 18 godina plaćanja participacije, inicijativu o njenom ukidanju na sve usluge koje se plaćaju na svim nivoima zdravstvene zaštite u KS, kao i pratećih administrativnih procedura i postupaka za građane, pokrenuli su Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja KS.

– Cilj nam je na ovaj način rasteretiti naše sugrađane i dijelomično pomoći u današnjoj teškoj ekonomskoj situaciji. Godišnji prihodi Zavoda zdravstvenog osiguranja KS prikupljeni po osnovu ličnog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvenih usluga, u prosjeku iznose oko 800.000 KM, te gubitak ovih sredstava neće predstavljati veći finansijski teret za Zavod zdravstvenog osiguranja KS – istakao je ministar zdravstva KS Enis Hasanović.

Donošenjem ove odluke, građani će se osloboditi od plaćanja za sve dijagnostičke usluge, među kojima su magnetna resonanca, CT, RTG, angiografija, irigografija, elektromiografija, elektroencefalografija i brojne druge. Ukinut će se i izdvajanje novaca od pacijenata za sve kliničke preglede, tretmane, analize, kontrole, kao i za zahvate za koje osiguranici izdvajaju i do 200 KM.

 

 

 

Odlukom Vlade predviđeno je, između ostalog, i ukidanje participacije za boravak majke pratilje uz dijete starije od godinu dana, kao i ukidanje participacije za liječenje i rehabilitaciju u specijalističkim zdravstvenim ustanovama, bolničko liječenje, te za lijekove, pomoćni i sanitetski materijal i brojne druge usluge.

Značajno je naglasiti da će se donošenjem i primjenom ove odluke ukinuti i dugi redovi na blagajnama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Opće bolnice “Prim.dr. Abdullah Nakaš”, te nepotrebno stajanje u redu pacijenata ili njihovih najbližih srodnika kako bi samo dobili povratnu informaciju da neku od zdravstvenih usluga ne trebaju plaćati.

Povezane objave

Back to top button