Voditeljica Službe za razvoj, matične poslove i edukaciju JU Biblioteke Sarajevo Hatidža Demirović danas posjetila Gradsku biblioteku Ilijaš

Služba za razvoj, matične poslove i edukaciju  JU Biblioteke Sarajevo najmanje jednom godišnje obilazi sve biblioteke. U domenu obavljanja matične funkcije, vodi evidenciju i pruža stručnu pomoć samostalnim bibliotekama i bibliotekama u sastavu, te priprema i organizira skupove, simpozije i seminare za kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje u bibliotečkoj struci.

Tim povodom voditeljica  Službe Hatidža Demirović danas je posjetila Gradsku biblioteku Ilijaš i školske biblioteke,  te za Radio Ilijaš govorila nešto više o samoj posjeti bibliotekama.

„Danas je planirano da u okviru naših obaveznih poslova koji su definisani Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti i Pravilnikom o obavljanju matičnih poslova, te da u okviru te legislative  obiđemo Gradsku biblioteku Ilijaš, ali i školske biblioteke. Pogledat ćemo uslove rada biblioteke po svim parametrima koje definišu rad biblioteke. Dakle, prostor, knjižni fond, obrada, kadrovi, samo poslovanje biblioteke da li je u skladu sa domaćim i stranim standardima“ kazala je.

Što se tiče samog uvida, ističe da se najviše obraća pažnja na generalne uslove rada, i kasnije na stručni rad.

„ Pogledam knjižni fond, da li je on obrađen po pravilima, standardima i normativima. Da li je biblioteka nabavila računarski program koji je u skladu sa propisima. Negdje je potrebno i neke konsultacije dati. Uglavnom se sad radi na informatizaciji, te njihovom uvezivanju online kooperativnog bibliografskog sistema COBISS, gdje je to u mogućnosti. Tamo gdje nije moguće, postoje jeftiniji programi koji mogu zadovoljiti potrebe rada biblioteke“ rekla je Demirović.

Ako nije sve po propisima, što se tiče sankcija Demirović ističe da Služba za razvoj, matične poslove i edukaciju  JU Biblioteke Sarajevo nema mogućnost upravnog postupka, pa prema tome ne pravi se rješenje kako je u Zakonu.

Ja idem na formu izvještaja, opišem stanje i dam prijedlog za otklanjanje uočenih nedostataka. Napišem preporuke i rok u kojem se ti nedostaci mogu otkoniti. Ono što je bitno za školske biblioteke, ne dajem ocjenu njihovom rada, nego to uradim opisno da je zadovljavajući rad, dobar i slično, recimo ocjenjujem prema parametrima“ kazala je.

Na pitanje na šta to uposlenici trebaju obratiti pažnju što se tiče vođenja biblioteke, Demirović naglašava da joj je drago kad biblioteka prati izdavačku produkciju i da koliko može vodi računa o kulturnom radu u svojoj sredini.

„ Da biblioteka u mjesnom centru utiče za razvoj kuture, to je što se tiče prosvjetnog rada. Što se tiče bibliotečkog da prati standarde normative, te da fond obrađuje po univerzalnoj decimalnoj kvalifikaciji, a to je obrada fonda po granama znanja“ zaključila je.

Na osnovu postojećih zakonskih propisa, Matična služba je u obavezi da vrši neposredni stručni nadzor nad provođenjem propisa kao i standarda i normativa u oblasti bibliotekarstva, te daje prijedloge za poboljšanje rada školskih biblioteka.

 

 

 

 

 

 

Prethodni članakUčenici PŠ „Malešići“ posjetili Gradsku biblioteku i Radio Ilijaš
Naredni članakSjećanje na masakr u Tahtali sokaku na Bjelavama: Ubijeno troje članova porodice i još troje djece