ILIJAŠVIJESTI

Zabrana održavanja sportskih i kulturnih događaja koji nisu primjereni manifestaciji „Dani sjećanja-Srebrenica 11. juli 1995. godine

Na osnovu člana 107. Statuta Općine Ilijaš-prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 20/09 i 46/18), općinski načelnik na prijedlog Organizacionog odbora Manifestacije “Dani sjećanja – Srebrenica 11. jul 1995. godine” donosi: ODLUKU O ZABRANI ODRŽAVANJA SPORTSKIH I KULTURNIH MANIFESTACIJA KOJE NISU PRIMJERENE MANIFESTACIJI „DANI SJEĆANJA-SREBRENICA 11. JULI 1995. GODINE“

Zabranjuju se sve sportske i kulturne manifestacije u periodu od 07.07. do 11.07.2022. godine na teritoriji općine Ilijaš, a koje nisu primjerene Manifestaciji “Dani sjećanja – Srebrenica 11. juli 1995. godine”. Medijske kuće, organizatori kulturno – umjetničkih i sportskih manifestacija i ugostiteljski objekti na teritoriji općine Ilijaš, dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti i Danima sjećanja – Srebrenica 11. juli 1995. godine. Za realizaciju ove odluke zadužuju se:

  • JAVNA USTANOVA “KULTURNO – SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ” ILIJAŠ, a koja se obavezuje da oglasi ovu Odluku i da umjesto zabavne i narodne muzike emituje muziku i emisije prikladne danu žalosti;
  • Policijska stanica Ilijaš.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine.

Povezane objave

Back to top button